ΑΔΜΗΕ

Την Δευτέρα 22 Απριλίου τα τεύχη διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής

Η αναγνώριση από πλευράς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ότι η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής θα προχωρήσει ως εθνικό έργο (με φορέα χρηματοδότησης και υλοποίησης την…