αδειοδοτήσεις

ΣΒΑΠ: Επιμένουμε σε απλές διαδικασίες αναπτυξιακής λογικής σε όλες τις αδειοδοτήσεις

«Η αναμόρφωση του καθεστώτος αδειοδοτήσεων που επιχειρεί η Κυβέρνηση, με την κατάργηση της κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων μεταποίησης σε επίπεδα οχλήσεως (υψηλή, μέση, χαμηλή όχληση) είναι…