Λιμάνια

Ψηφιακή πλεύση στην Αμβέρσα

Το λιμάνι της Αμβέρσας έχει πολλά ψηφιακά δεδομένα στη διάθεσή του. Με το APICA, ένα πρωτότυπο ψηφιακής αναπαράστασης της λιμενικής περιοχής, απεικονίζονται  πληροφορίες σε πραγματικό…Ανά τρίμηνο…

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος θα είναι οι προσεχείς συνεδριάσεις του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Πειραιά που θα γίνονται ανά τρίμηνο. Και τούτο γιατί σε αυτές θα «απαντηθεί» αν…


ESPO: Υπέρ των μέτρων για αποτελεσματικές και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές – Αναγκαία η χρηματοδοτική στήριξη των λιμένων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) υποστηρίζει τα κύρια αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο…


PROAS για το λιμάνι του Algeciras

«Εργαλείο» προληπτικής ασφάλειας και αποδοτικότητας για τις λιμενικές λειτουργίες με βάση τις προβλέψεις από το φυσικό περιβάλλον, τα χρονοδιαγράμματα κλήσεων πλοίων και τις επιχειρησιακές προβλέψεις…