Capital Link: Στην Κίνα το 3rd Annual Capital Link International Shipping Forum

Η Capital Link ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει το 3rd Annual Capital Link International Shipping Forum – China, την Παρασκευή, 20 Απριλίου, 2018 στο Ξενοδοχείο Grand Kempinski, στη Σανγκάη, Κίνα. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Columbia Shipmanagement, την Singhai Marine Services και την ICBC Leasing, και με την υποστήριξη της Νέας Εμπορικής Τοπικής Επιτροπής (Γραφείο Διεθνών Ναυτιλιακών Υπηρεσιών) της Shanghai Pudong.
Το Συνέδριο θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι εφοπλιστές της Κινέζικης και της παγκόσμιας ναυτιλίας, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και γενικότερα όλοι οι παράγοντες της ναυτιλίας, μπορούν να επωφεληθούν από τις πρόσφατες τάσεις στην παγκόσμια χρηματοδότηση, στις κεφαλαιαγορές, στα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια και στις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Θα φέρει σε επαφή τους εφοπλιστές με ηγέτες της παγκόσμιας ναυτιλίας, επενδυτές και χρηματοδότες για να συζητήσουν τις ευκαιρίες για τη σύναψη κοινοπραξιών, θα παρουσιάσει τους τρόπους βελτιστοποίησης της τεχνικής και εμπορικής διοίκησης των πλοίων και θα θέσει προς συζήτηση καίρια ζητήματα για τη ναυτιλία, όπως την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ψηφιοποίηση, την προετοιμασία για τις νέες διατάξεις του 2020, τις γεωπολιτικές τάσεις αλλά και τις τάσεις της αγοράς που επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Η πλειοψηφία των ομιλητών και των συμμετεχόντων στα πάνελς είναι εμπειρογνώμονες και κορυφαία στελέχη διεθνών επιχειρήσεων και Οργανισμών. Έρχονται στη Σανγκάη με σκοπό να απευθύνουν στους εκπροσώπους της αγοράς θέματα αποφασιστικής σημασίας και να αλληλεπιδράσουν με υψηλόβαθμα στελέχη από τις ναυτιλιακές, ναυπηγικές και χρηματοοικονομικές κοινότητες.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από:
• 27+ Διεθνείς και Κινέζικες πλοιοκτήτριες εταιρείες και ναυπηγεία,
• Οι 5 μεγαλύτερες Κινέζικες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
• Οι 6 μεγαλύτερες παγκόσμιες ναυτιλιακές τράπεζες,
• Οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης & οι μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων,
• Κορυφαίες Δικηγορικές Εταιρείες, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων & άλλοι παράγοντες της ναυτιλίας
Ως εκ τούτου, όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο 3rd Capital Link International Shipping Forum – China, θα πρέπει να περιμένουν μια υψηλού επιπέδου ενημέρωση στα ναυτιλιακά θέματα και μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων σημαινόντων στελεχών από πλοιοκτήτριες εταιρείες, από ναυπηγεία, από επενδυτικές τράπεζες, από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς επίσης διεθνών εμπόρων μεγάλων ξηρών χύδην φορτίων και ενεργειακών προϊόντων, και όλα αυτά μαζί σε μία μόνο εκδήλωση.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
• Παρουσίαση των παγκόσμιων ναυτιλιακών αγορών
Ανασκόπηση των κύριων ναυτιλιακών αγορών – Οι μελλοντικές προοπτικές στους τομείς θαλάσσιων μεταφορών μέσω: Πλοίων ξηρών χύδην φορτίων, δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς αερίου, και πλοίων μεταφοράς containers.
• Οι Νέοι Κανόνες της αγοράς και ο ρόλος των Κινέζικων ναυπηγείων
Οι τρόποι και τα εργαλεία που οι πλοιοκτήτες και τα Κινέζικα ναυπηγεία θα αντιμετωπίσουν τους νέους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, τις καινοτομίες στην τεχνολογία και στον σχεδιασμό των πλοίων που πρόκειται να κατασκευαστούν, που πιθανόν να έχουν μεταμορφωτικό χαρακτήρα για τη ναυτιλία.
• Παγκόσμια Ναυτιλιακά Κέντρα – Συγκριτικά πλεονεκτήματα & Ευκαιρίες Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
 Χονγκ-Κονγκ
 Μάλτα
• Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου, Ψηφιοποίηση & Τεχνολογία Blockchain
 Προφύλαξη από την Ψηφιακή Πειρατεία,
 Βελτιστοποίηση Συνδεσιμότητας και Αποτελεσματική Εφαρμογή Λειτουργικών Διαδικασιών,
 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει, μέσω της συλλογής πληροφοριών, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.
• Το μέλλον της Διαχείρισης Πλοίων
Τάσεις & Εξελίξεις στην Τεχνική Διαχείριση του Στόλου
• Η εξελικτική πορεία της Διεθνούς Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης – Προοπτικές για το διάστημα 2018-2020
 Η αλλαγή τοπίου στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 Παραδοσιακές και εναλλακτικές πηγές κεφαλαίου για πλοιοκτήτες της Διεθνούς ναυτιλίας και Κινέζους πλοιοκτήτες ανά τον κόσμο
 Είδη διαθέσιμων κεφαλαίων – κόστος, διαδικασίες και συνήθεις όροι
• Χρηματοδοτικό Leasing
Το Κινέζικο Leasing έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη μορφή ναυτιλιακής χρηματοδότησης για τη Διεθνή & Κινέζικη Ναυτιλία. Το πάνελ θα συζητήσει τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη με νέους και ήδη υπάρχοντες παράγοντες της αγοράς, ποιες είναι οι πιθανές νέες πηγές χρηματοδότησης, ποιοι τύποι συμφωνιών και πλοιοκτητών πληρούν τις προϋποθέσεις για leasing και κοινοπραξίες μεταξύ εταιρειών leasing και ιδιοκτητών φορτίου.
• Οι Παγκόσμιες Ναυτιλιακές Τράπεζες & Η Διαθεσιμότητα Χρηματοδότησης για τη Διεθνή & Κινέζικη Ναυτιλία
 Οι Τράπεζες αποτελούσαν ανέκαθεν την παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για τη ναυτιλία – πως διαχειρίζονται οι μεγάλες ναυτιλιακές τράπεζες τις νέες ρυθμιστικές και εμπορικές προκλήσεις.
 Η αγορά τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συρρικνώνεται ή αυξάνεται; Υπάρχει νέο κεφάλαιο διαθέσιμο για τη ναυτιλία; Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τραπεζική χρηματοδότηση, σε ποιο κόστος και με ποιους όρους;
• Εναλλακτική Χρηματοδότηση & Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια
 Υπάρχουν πηγές κεφαλαίου πέρα από την τραπεζική χρηματοδότηση, και πέρα από την χρηματοδοτική μίσθωση;
 Νέες & Εναλλακτικές Πηγές Κεφαλαίου για συγκεκριμένα Projects & για Μικρότερους Πλοιοκτήτες
 Πιστοληπτικοί Οργανισμοί – Χρηματοδότηση Χρέους & Σύνθετα Επενδυτικά Κεφάλαια – Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια
• Συνολική προσέγγιση: Από την Οπτική των Κινέζων Πλοιοκτητών
 Κορυφαίοι Κινέζοι Πλοιοκτήτες θα συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τη ναυτιλία σε ένα ευρύ φάσμα.
 Οι προοπτικές των ναυτιλιακών αγορών, τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, επενδυτικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε κεφάλαια, επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις και πολλά άλλα.
• Συνολική προσέγγιση: Από την Οπτική των Πλοιοκτητών της Διεθνούς ναυτιλίας
 Κορυφαίοι Πλοιοκτήτες από τη Διεθνή ναυτιλιακή αγορά θα συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τη ναυτιλία σε ένα ευρύ φάσμα
 Οι προοπτικές των ναυτιλιακών αγορών, τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, επενδυτικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε κεφάλαια, επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις και πολλά άλλα
 Επίσης θα συζητήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κίνα και την ευρύτερη περιοχή

CAPITAL LINK CHINA SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το Capital Link China Shipping Leadership Award στοχεύει στην αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Κινεζικής Ναυτιλίας σε ηγετική θέση στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Το “2018 Capital Link China Shipping Leadership Award”, θα απονεμηθεί στον Captain Xie Chun Lin, Managing Director – China Merchant Energy Shipping. Το βραβείο δίνεται ως αναγνώριση του έργου του, που είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της CMES σε μια κορυφαία παγκόσμια ολοκληρωμένη επιχείρηση μεταφοράς ενέργειας.
Το 2017 το Capital Link China Shipping Leadership Award απενεμήθη στον Πρόεδρο του Shanghai Shipping Exchange, κ. Zhang Ye, και το 2016 το βραβείο απενεμήθη στον κ. Yang Xian Xiang, CEO – SITC International Holdings.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Στελέχη Εμπορικής Τραπεζικής & Στελέχη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης • Στελέχη Επενδυτικής Τραπεζικής • Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια • Πλοιοκτήτες • Στελέχη Ναυπηγείων • Θεσμικούς Επενδυτές • Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους • Αναλυτές Χρεογράφων • Ναυλωτές & Εμπόρους Ενεργειακών & Ξηρών Χύδην Φορτίων • Διαχειριστές Πλοίων & Εφοπλιστές • Στελέχη Ασφαλιστικών Οργανισμών • Δικηγόρους και Ασφαλιστές • Οικονομικές και Ναυτιλιακές Εφημερίδες & ΜΜΕ