Blockchain και crowdfunding τα σούπερ όπλα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Σχέδιο δράσης με 23 πρωτοβουλίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FinTech), με στόχο «την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές της ΕΕ πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ενιαία Αγορά, ώστε η Ευρώπη να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.
Ως «πρώτη σημαντική ενέργεια», η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες που θα βοηθήσουν τις «πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης» (crowdfunding), να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά της ΕΕ.
Το σημερινό σχέδιο δράσης έχει στόχο να δώσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες, όπως «το blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους». Ταυτόχρονα, επιδιώκει να καταστήσει τις αγορές ασφαλέστερες και ευκολότερα προσβάσιμες για νέους παράγοντες, εξέλιξη που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις τράπεζες, καθώς και τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σήμα για τις πλατφόρμες, ώστε μια πλατφόρμα που έχει λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος να μπορεί να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Το σχέδιο δράσης εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Επιτροπής να οικοδομήσει μια «Ένωση Κεφαλαιαγορών» και μια «Ενιαία Αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» για τους καταναλωτές, στο πλαίσιο μιας «Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς».
Στα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών και των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε όλο το εύρος της ΕΕ, αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι Επίτροποι:
«Η άδεια της ΕΕ για την πληθοχρηματοδότηση θα βοηθήσει τις σχετικές πλατφόρμες να αναπτυχθούν στην Ευρώπη και να φέρνουν σε επαφή επενδυτές και επιχειρήσεις απ΄όλη την ΕΕ», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.
Ο Γίρκι Κατάινεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η πληθοχρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ιδιωτών, συνδέουν απευθείας τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις και διευκολύνουν την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων στην αγορά. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στον πυρήνα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.»
«Τεχνολογίες, όπως η blockchain, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όχι μόνο. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και, παράλληλα, να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές», δήλωσε η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία Μαρίγια Γκάμπριελ.
Οι κύριες πρωτοβουλίες που προβλέπει το σχέδιο δράσης
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ψηφιακών τεχνολογιών και είναι αυτός που συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Το σημερινό σχέδιο δράσης προβλέπει 23 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα:
– Η Επιτροπή θα φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech Laboratory), στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας σε ένα ουδέτερο, μη εμπορικό περιβάλλον.
– Η Επιτροπή έχει ήδη δημιουργήσει το παρατηρητήριο-φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchainΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN??? και θα υποβάλει, εντός του 2018, έκθεση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα. Επίσης θα καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με την τεχνολογία «κατανεμημένου καθολικού» και την τεχνολογία blockchain, που θα καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας (Το «κατανεμημένο καθολικό» είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κοινή χρήση μέσω δικτύου. Το πιο γνωστό είδος κατανεμημένου καθολικού είναι η τεχνολογία blockchain).
– Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για τη βέλτιστη προώθηση της ψηφιοποίησης πληροφοριών που δημοσιεύονται από εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων. Ετσι οι επενδυτές θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που θα τους βοηθούν στις επενδυτικές αποφάσεις τους.
– Η Επιτροπή θα διοργανώσει εργαστήρια για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ως προς την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
– Η Επιτροπή (με βάση τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών) θα παρουσιάσει σχέδιο με τις βέλτιστες πρακτικές για το «περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης». (Περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης» είναι ένα πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από ρυθμιστικές αρχές, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και σε άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ζωντανές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την εποπτεία ρυθμιστικής αρχής). Το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, κυρίως στις ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ο Κανονισμός για την πληθοχρηματοδότηση (Crowdfunding):
Η πληθοχρηματοδότηση βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις. Μια νεοφυής επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει το σχέδιό της σε διαδικτυακή πλατφόρμα και να ζητήσει δανειακή χρηματοδότηση («δανειοδότηση μεταξύ ιδιωτών») ή χρηματοδότηση με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο. Οι επενδυτές λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο για πολλές πλατφόρμες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πληθοχρηματοδότηση δεν είναι ανεπτυγμένη στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες. Επιπλέον, η αγορά της ΕΕ είναι κατακερματισμένη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έλλειψη κοινών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες συμμόρφωσης αυτών των πλατφορμών είναι αυξημένες, γεγονός που τις αποτρέπει να επεκταθούν σε διασυνοριακό επίπεδο.
Η σημερινή πρόταση θα διευκολύνει τις εν λόγω πλατφόρμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ και θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτή την καινοτόμα μορφή χρηματοδότησης. Μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προτεινόμενος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες να υποβάλουν αίτηση για σήμα της ΕΕ με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ. Οι επενδυτές στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης θα προστατεύονται με σαφείς κανόνες για την κοινοποίηση πληροφοριών, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και με μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία.
Σημειώνεται ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία – και γενικότερα η τεχνολογική καινοτομία – αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τεράστιες δυνατότητες ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη μείωση του κόστους και την ανταγωνιστικότητα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ