Όρισε επιτροπή «ποικιλομορφίας» η WISTA INTERNATIONAL

Η Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA) ανακοίνωσε την σύσταση της επιτροπής Diversity Committee. Η Επιτροπή δημιουργήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία των μελών ως επόμενο βήμα μετά την #METOO campaign, και η επιτροπή θα εστιάσει στην παροχή πρακτικών λύσεων να αυξηθούν οι ευκαιρίες για την μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το φύλο στον τομέα της ναυτιλίας. Η επιτροπή εργάζεται ως μέρος του διεθνούς θέματος της WISTA για το 2018: Οι γυναίκες που κινούν τον κόσμο.

“Η WISTA πάντα υποστήριζε την αύξηση της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο στον τομέα της ναυτιλίας. Στο παρελθόν τα μέλη μας και εγχώριοι οργανισμοί της WISTA έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την αύξηση των ευκαιριών , της υποστήριξης και της δημιουργίας ρόλων για τις γυναίκες στον τομέα», είπε η Πρόεδρος της WISTA International Despina Panayiotou Theodosiou. «Ενόψει του #METOO, τα μέλη μας αισθάνθηκαν ότι ήρθε η ώρα να παρακινήσει τον τομέα να συμμετέχει στην υποστήριξη για την αύξηση της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο. Στόχος είναι η προώθηση συστάσεων σχετικά με πρακτικές λύσεις για όλο τον τομέα.»

Έργο της επιτροπής θα είναι τρία πράγματα: Πρώτον να διαμορφώσει συστάσεις και οδηγίες για την αύξηση του αριθμού των γυναικών στον τομέα της ναυτιλίας και την προώθηση της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο, της ενσωμάτωσης και της ανεκτικότητας. Δεύτερον, να συντάξουν ένα κςίμςνο που να παρακινεί την maritime community να προχωρήσει την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση στον τομέα που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που μπορούν γίνουν από πλευράς οργανισμών για να αυξηθεί οι ποικιλομορφία και , τέλος, να προτείνει μία στρατηγική για την WISTA International με πρακτικές λύσεις για την αύξηση τις ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης ως επόμενα βήματα.

Τα ευρήματα της επιτροπής και οι συστάσεις θα ανακοινωθούν δημόσια και θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο της WISTA International. Επιπλέον, η επιτροπή θα δημιουργήσει μία λίστα με resources, συμπεριλαμβανομένου εκπαίδευσης, online workshops, kits και ύλης για το γενικό κοινό για χρήση σε σχέση με την ποικιλομορφία και σεξουαλική παρενόχληση στον τόπο εργασίας.