Το 2017 σημειώθηκαν 12 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία

Σε 12 ανέρχονται τα ατυχήματα που καταγράφηκαν πέρυσι σε ελληνικά εµπορικά πλοία (100 κόρων και άνω) συνολικής χωρητικότητας 82.999 κόρων, σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιµενικών αρχών.
Τα πλοία αυτά, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αναλογούν στο 0,65% του συνόλου της δύναµης του ελληνικού εµπορικού στόλου και στο 0,19% της ολικής χωρητικότητάς του.Από τα 12 πλοία στα οποία συνέβη ατύχηµα, τα περισσότερα ήταν επιβατηγά (50%) και δεξαµενόπλοια (25%). Τα περισσότερα ναυτικά ατυχήµατα προκλήθηκαν λόγω βύθισης (4 πλοία) ή βλάβης της µηχανής (3 πλοία), ενώ σε 2 πλοία προκλήθηκε ατύχηµα λόγω πρόσκρουσης, σε 2 πλοία λόγω προσάραξης και σε 1 πλοίο λόγω άλλων γεγονότων.Ο αριθµός των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιµενικών αρχών ανήλθε σε 246 και µειώθηκε σε σχέση µε το 2016 κατά 24,8% (αύξηση 2,2% είχε παρατηρηθεί το 2016 σε σχέση µε το 2015). Από τα άτοµα που έπαθαν ατύχηµα, το µεγαλύτερο ποσοστό (78,9%) αφορούσε σε θανατηφόρο.Aπό τα 194 θανατηφόρα ατυχήματα,τα 186 (95,9%) συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 8 (4,1%) συνέβησαν επάνω σε πλοία. Aντίστοιχα από τα 52 μη θανατηφόρα ατυχήματα, τα 30 συνέβησαν σε άτομα που βρίσκονταν σε
θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 22 σε άτομα επάνω σε πλοία.

Πηγή: iefimerida.gr