Το Πεκίνο υποστηρίζει την ειρηνική εκμετάλλευση της Αρκτικής, με έμφαση στην σταθερότητα και την ειρήνη

Η Κίνα τάσσεται υπέρ της ειρηνικής εκμετάλλευσης της Αρκτικής και δεσμεύεται για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, σύμφωνα με την λευκή βίβλο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στο Πεκίνο. «Η ειρήνη και η σταθερότητα στην Αρκτική αποτελεί μία σημαντική εγγύηση για όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή κι εξυπηρετεί το ουσιαστικό συμφέρον όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας», αναφέρει χαρακτηριστικά η λευκή βίβλος υπό τον γενικό τίτλο «Η Πολιτική της Κίνας για την Αρκτική». Η Κίνα υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση των διαφορών σχετικά με την διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και υπό την τήρηση συμφωνιών, όπως, η Ιδρυτική Πράξη του ΟΗΕ, η συμφωνία UNCLOS, αλλά και το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, το Πεκίνο υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.
Πηγή: ANA-XINHUA