Τι τρελός χορός θα γένει…

Επενδυτικός «χορός» εκατομμυρίων δολαρίων έχει ξεκινήσει στην «πίστα» των συνδυασμένων μεταφορών που είναι υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τρένα, λιμάνια, σιδηροδρομικοί άξονες, υποδομές, ανοδομές, τεχνολογικοί εξοπλισμοί τους, θέσεις εργασίας. Όλα αυτά θα μείνουν στο πεδίο των συζητήσεων αν η Ελλάδα δεν «ανοίξει» εγκαίρως το παιχνίδι ώστε να συμβούν επενδύσεις σε βαθμό που οι συνδυασμένες μεταφορές από τον 19ο αιώνα που είναι σήμερα θα βρεθούν στον 21ο.