Σύμφωνο συνεργασίας TCB και ACT

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Thessaloniki Convention Bureau (TCB) και του ACT- American College of Thessaloniki, μέλους του Κολλεγίου Ανατόλια υπογράφθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Tourism of Tomorrow». Την ημερίδα διοργάνωσε το ACT. Το σύμφωνο συνεργασίας συνυπέγραψαν, ο πρόεδρος του TCB, Γιάννης Ασλάνης και ο πρύτανης του ACT και αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δρ, Στάμος Καραμούζης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ακαδημαϊκής συμμετοχής στον χώρο των συνεδρίων και η δραστηριοποίηση από κοινού σε συνέδρια, εκδηλώσεις, προγράμματα πρακτικής άσκησης και δράσεις εποικοδομητικού εθελοντισμού.
Η σύμπραξη αυτή θα ωφελήσει τόσο το TCB και το ACT όσο και ολόκληρη την κοινότητα της Θεσσαλονίκης καθώς αποσκοπεί στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που θα ενισχύσουν τον τοπικό συνεδριακό τουρισμό και θα ισχυροποιήσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης ως προορισμό διοργάνωσης συνεδρίων. Η τεχνογνωσία του TCB ως προς την προσέλκυση συνεδρίων και η γνωστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει για την επιτυχή διοργάνωση αυτών αποτελούν γνωστικά οφέλη για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ενώ η χρόνια εμπειρία του ACT στον ακαδημαϊκό χώρο θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή συμμετοχή στα συνέδρια της πόλης ενώ θα συνεισφέρει στην προσέλκυση και διοργάνωση αυτών.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του TCB, κος Ιωάννης Ασλάνης «Το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ACT και του TCB αποδεικνύει την αμοιβαία πρόθεση τους για στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και στοχεύει αφενός στην προσέλκυση συνεδρίων στην πόλη μας και αφετέρου στην μετάδοση γνώσης από τους επαγγελματίες-μέλη της συνεδριακής τουριστικής αγοράς προς τους αυριανούς πρεσβευτές της Θεσσαλονίκης, τους φοιτητές του American College of Thessaloniki (ACT), School of Business».
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του ACT Δρ Στάμος Καραμούζης δήλωσε: «Θέλω να υπογραμμίσω την προτεραιότητα που δίνει το American College of Thessaloniki στη συνεργασία με φορείς του χώρου και πιο συγκεκριμένα με το TCB, προκειμένου να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η Θεσσαλονίκη ως συνεδριακός προορισμός. Αποτελεί στρατηγικό μας στόχο το ACT να λειτουργήσει ως ένας κόμβος που θα συνδέει τον ακαδημαϊκό χώρο με τους επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργώντας τα στελέχη που έχει ανάγκη η αγορά του αύριο.»
Πηγή: ΑΠΕ