Σύμπραξη δυνάμεων για τον έλεγχο του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Γουλανδρή – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), για την εκπόνηση του προγράμματος προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα της θάλασσας στον Όρμο Θεσσαλονίκης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παράταση της συνεργασίας και η σύναψη νέας ετήσιας προγραμματικής σύμβασης κρίθηκε αναγκαία, καθώς απαιτείται συνεχής τροφοδότηση της βάσης δεδομένων με βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον όρμο Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του οικοσυστήματος σε διαρκή βάση.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων του δήμου και στο συνολικό σχεδιασμό για την παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στο φαινόμενο του ευτροφισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΒΥ έχουν επιλεχθεί τα ίδια σημεία μέτρησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου -συνολικά 10 σημεία δειγματοληψίας και επιτόπιων μετρήσεων- κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και εντός του όρμου της Θεσσαλονίκης. Η νέα σύμβαση θα έχει ετήσια ισχύ και η συνολική δαπάνη που προκύπτει ανέρχεται στα 21.948,00?.
Σύμφωνα με τον Δήμο, θα πραγματοποιηθούν μηνιαίες μετρήσεις και δειγματοληψίες, ενώ παράλληλα θα γίνει μια πιλοτική προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης του βυθού, με τη λήψη και ανάλυση επιφανειακών ιζημάτων σε επιλεγμένα σημεία μέτρησης και αποτύπωσης ? καταγραφής κατά μήκος της παραλίας.
Η συνεργασία των δυο πλευρών υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την περίοδο 2015-16, ενώ οι εργασίες και τα δεδομένα που προέκυψαν καταχωρήθηκαν σε ειδική βάση δεδομένων. Τα παραπάνω αποτελέσματά παρουσιάστηκαν στο κοινό, τόσο στο ετήσιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας του 2017 όσο και στην 82η ΔΕΘ, σε ειδική εκδήλωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ