Συνεργασία του ΟΗΕ με τον επιχειρηματικό όμιλο Alibaba Group

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη, συνεργάζεται με τον επιχειρηματικό όμιλο Alibaba Group στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 11 ημερών, με στόχο την εκπαίδευση 1.000 επιχειρηματιών του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συνεργασία των δύο φορέων θα έχει πενταετή διάρκεια, ενώ 37 επιχειρηματίες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μεταξύ της (UNCTAD) από τον ΟΗΕ και της πρωτοβουλίας (Alibaba Business School’s eFounders Initiative) στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η Alibaba, στην πόλη Σανγκτζού.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το
ηλεκτρονικό εμπόριο, θα είναι διάρκειας 11 ημερών για την κάθε ομάδα επιχειρηματιών.
Πηγή: ANA-XINHUA