Συνάντηση Ε.Ε.ΣΥ.Μ. – ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σημαντική συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και ανώτατων διευθυντικών στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Αθήνα.
Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., οι κ.κ. Δημήτριος Λεμονάκης, Αντιπρόεδρος, και Λουκάς Παπαχαραλάμπους, Γενικός Γραμματέας, ενώ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμμετείχαν οι κ.κ. Βασιλική Περιστερά, Διευθύντρια Εμπορευματικών Μεταφορών (μέσω εκπροσώπου της), Θεόδωρος Τόλιας, Διευθυντής Επιβατικών Μεταφορών, Κυριάκος Τσατσάνης, Διευθυντής Ασφαλείας, και Μαίρη Νασοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας. Στη συζήτηση έγινε εκτενής παρουσίαση της ταυτότητας και των πολύπλευρων δράσεων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., ενώ τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος του Συνδέσμου στη διαρκή προώθηση των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας χωρών του εξωτερικού προς τους ελληνικούς Φορείς Μεταφορών.
Εκτενής αναφορά έγινε από το Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.ΣΥ.Μ στα μεταφορικά κενά που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του νομού Βοιωτίας, που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή κάλυψη σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η δυναμική που θα προσέφερε η αποτελεσματική σιδηροδρομική εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.
Καίριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε επίσης η παρουσίαση των άμεσων σχεδίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αφορούν στην ολοκλήρωση αναβάθμισης της ηλεκτροκίνησης και της σηματοδότησης, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με τα δεδομένα διαθέσιμα μέσα.
Τα μέλη του ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ απηύθυναν πρόσκληση συμμετοχής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. καθώς και στην Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 1 – 2 Ιουνίου 2018 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, ενώ έντονο ενδιαφέρον εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας, για τις Μελέτες και τις πρόσφατες δράσεις του Συνδέσμου.
Στη συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα μελλοντικής ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ εκφράστηκε και η βούληση από τα στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εγκαθίδρυση μιας ουσιαστικής συνεργασίας με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να εργαστεί, με προσήλωση, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαβούλευσης, με Επιμελητήρια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, καθώς να και συμβάλλει σε θέματα αιχμής για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως η πολυτροπικότητα και η αξιοποίηση και προσαρμογή υποδομών υποστήριξης συνδυασμένων μεταφορών και τη διασύνδεση μεταξύ τους (π.χ. Λιμένες και Σιδηροδρομικό Δίκτυο). Οι ενέργειες αυτές θα στηριχθούν σε μια κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και επικοινωνίας, μεταξύ διαφορετικών Φορέων Μεταφορών, προκειμένου για την κατανόηση των προβλημάτων τους και με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγχώριων Μεταφορών.