Συγκροτήθηκε σε σώμα το δ.σ. του ΟΛΘ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, το οποίο εκλέχτηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ έχει ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Ρούτος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος
8. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Δημήτριο Ρούτο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2) Άγγελο Βλάχο, μη εκτελεστικό μέλος
3) Κωνσταντίνο Καρούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η συζήτηση στη Βουλή- Τοποθέτηση Α. Ξενόφου
Έμφαση, όχι μόνο στο οικονομικό όφελος, από την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), αλλά και στο σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα που θα έχουν οι μεγάλες επενδύσεις στο λιμάνι, έδωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, κατά την συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία τοποθετήθηκαν οι φορείς για τη Σύμβαση Παραχώρησης.
Ο κ. Ξενόφος ενημέρωσε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε ευθύνη για τη διεξαγωγή τη διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 67% των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης με τον επενδυτή, τον Δεκέμβριο, με τίμημα 231,926 εκατ. ευρώ και υποχρεωτικές επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, σε μία συμφωνία που μπορεί να φθάσει τα 1,1 δισ. ευρώ.
Ως προς την Σύμβαση Παραχώρησης, το ΤΑΙΠΕΔ είχε τον ρόλο τεχνικού συμβούλου και παρείχε τεχνική βοήθεια προς το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως ανέφερε ο κ. Ξενόφος, η αναθεώρηση της Σύμβασης Παραχώρησης ήταν αναγκαία από τη στιγμή που το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου θα υποχωρούσε κάτω από το 51% και λόγω αυτού του γεγονότος έπρεπε να ρυθμιστούν μία σειρά θεμάτων, όπως:
– Να ανακατανεμηθούν μεταξύ του ΟΛΘ και του ελληνικού Δημοσίου οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες σε σχέση με τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης, αφού ο ΟΛΘ πια θα ήταν ιδιωτική εταιρεία.
– Να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική διαφάνεια, μέσω της υιοθέτησης μίας μεθοδολογίας βασισμένης σε όρους αγοράς, για τον υπολογισμό τού καταβλητέου από τον ΟΛΘ στο ελληνικό Δημόσιο ανταλλάγματος παραχώρησης, που οδήγησε στην αύξησή του από 2% επί του κύκλου εργασιών σε 3,5% και θα υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ.
– Να χαραχθεί μία σαφής τροχιά ανάπτυξης για το λιμάνι και να υπάρξει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της.
– Να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.
Ειδικά για τον Προβλήτα Ι, ο κ. Ξενόφος είπε ότι εξασφαλίζονται η διατήρηση των σημερινών χρήσεων και λειτουργιών του, η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν και η εξακολούθηση της χρήσης του για την υλοποίηση πολιτιστικών και δημόσιων δράσεων, που θα πραγματοποιούνται κατόπιν διαβούλευσης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, που δέχθηκε από βουλευτές και εμπλεκόμενους φορείς, ο κ. Ξενόφος σημείωσε ότι υπάρχουν προβλέψεις στη Σύμβαση Παραχώρησης, στην περίπτωση που ο επενδυτής δεν προχωρήσει με τις υποχρεωτικές επενδύσεις, ρήτρες κ.λπ., ωστόσο, τόνισε ότι «το θέμα είναι η ανάγκη να γίνουν επενδύσεις που τις χρειάζεται το λιμάνι και η πόλη της Θεσσαλονίκης». Ως προς τα διαθέσιμα του ΟΛΘ, δηλαδή τη ρευστότητα που έχει η εταιρεία, ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι διαμορφώνουν το τίμημα: Αν υπάρχουν, ανεβάζουν το τίμημα, αν δεν υπάρχουν το τίμημα είναι μικρότερο. Σχετικά με το «εύλογο του τιμήματος», ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ υπογράμμισε ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι αποτιμητές που αξιολόγησαν την αξία του 67%. Επίσης, ανέφερε ότι ο επενδυτής έχει δώσει premium στην τιμή που φθάνει το 75% με βάση την τιμή της μετοχής τον Μάρτιο του 2017, οπότε έγιναν οι πρώτες προσφορές. Τότε η μετοχή στο Χρηματιστήριο ήταν λίγο πάνω από τα 19 ευρώ και ο επενδυτής προσέφερε 32 ευρώ ανά μετοχή.

Οι φορείς
Ο Απ. Ντάλας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), παρατήρησε ότι το δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι της χώρας παραδίδεται σε χέρια ιδιωτών, μετά και τον ΟΛΠ, και προσέθεσε ότι με την ιδιωτικοποίηση επιτυγχάνεται να παραδοθεί και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα ολιγοπώλιο. «Η ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να γίνει. Ο τρόπος που γίνεται δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους, τους αφήνει στο έλεος μελλοντικών αποφάσεων» σημείωσε.
Η Φανή Γουργούρη (γγ ΟΜΥΛΕ και πρόεδρος των Διοικητικών Υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ) υποστήριξε πως πρόκειται για μία διαδικασία αδιαφανή, εδώ και πολλά χρόνια, «όχι μόνο από το 2014 που ξεκίνησε ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης» και τόνισε ότι η Σύμβαση Παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ συντάχθηκε προς όφελος του επενδυτή και δεν προασπίζει το δημόσιο συμφέρον «αφού ο επενδυτής αναλαμβάνει το μικρότερο δυνατό επενδυτικό κόστος».
Ο Λάζαρος Τρανταλίδης (πρόεδρος Σωματείου Χειριστών Οδηγών Μηχανημάτων ΟΛΠ) εξέφρασε τη λύπη του για την ιδιωτικοποίηση, καθώς -όπως είπε- «ζεστό χρήμα» 92 εκατ. ευρώ, θα το πάρει ο αγοραστής. «Είναι αγοραστής του μέλλοντός μας, των παιδιών μας, της πατρίδας μας, δεν είναι επενδυτής. Ας δουν τα απόνερα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ στον Πειραιά, όπου η Cosco θέλει να κάνει εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.λπ. Κάτι που θα σημάνει τον θάνατο του εμποράκου» συμπλήρωσε και ζήτησε να τεθεί πρόβλεψη διασφάλισης των εργαζομένων στη Σύμβαση Παραχώρησης.
Την πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων να εκπονηθεί το master plan (σ.σ. μακροπρόθεσμος σχεδιασμός) και να γίνει έξι μήνες μετά το σχέδιο ανάπτυξης λιμένος (μεσοπρόθεσμο σχέδιο), επανέλαβε ο πρόεδρος της Αρχής, Παναγιώτης-Ιάσων Αγγελόπουλος, επισημαίνοντας ότι στη Σύμβαση Παραχώρησης έχει γίνει το ανάποδο.
Ο Βασίλης Καμπάκης (πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων) παρατήρησε ότι η λύση που επιλέχθηκε ήταν η καλύτερη, καθώς στην παραχώρηση μετέχει η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία containers. Όπως είπε, ο ιδιώτης έχει υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του να προχωρήσει σε επενδύσεις, ενώ θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, καθώς και το κράτος να αναλάβει τις υποχρεώσεις της, για σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού.
Ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός δεν τήρησε το, λόγο του να αποδοθεί στον δήμο η πρώτη προβλήτα.
Ο αντιπρόεδρος Λιμενεργατών ΟΛΘ, Γιώργος Καφαντάρης, σημείωσε ότι το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει να παραμείνει δημόσιο το λιμάνι, «αλλά, αφού αποδειχθήκαμε ανίκανοι να τα διαχειριστούμε, τα δίνουμε σε άλλους». «Αυτοί που έρχονται να σεβαστούν εργασιακές σχέσεις. Ως λιμενεργάτες θα βοηθήσουμε και ευελπιστούμε να σεβαστούν όλοι απόλυτα τις εργασιακές σχέσεις» κατέληξε.
Ο Τριαντάφυλλος Αφεντουλίδης (πρόεδρος Υπαλλήλων Τεχνικών ΟΛΘ) υπογράμμισε ότι παραδίδεται στον ιδιώτη το παραλιακό μέτωπο χωρίς να έχει καταβληθεί τίμημα, όπως και για τα πέντε κτίρια του ΟΛΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ