Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών, Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 65, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Μαΐου, με το οποίο εκσυγχρονίζεται πλέον το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής των ναυαγοσωστικών πλοίων.

Συγκεκριμένα με το ΠΔ 65/2023 ρυθμίζονται, βάσει των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων, τα σχετικά θέματα με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης (Bollard Pull), τα κριτήρια ευστάθειας, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τη δραστηριοποίηση, τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας των ναυαγοσωστικών πλοίων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αποτελεσματική και επιτυχής εκτέλεση των πάσης φύσεως επιχειρήσεων επιθαλάσσιας αρωγής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 και 36 παρ. 2 του ν.δ. 187/1973.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει αφενός το δίκαιο του αιτήματός της Ένωσης, το οποίο έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ταυτόχρονα αποδεικνύει πως είναι εφικτή η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να περιλαμβάνει τα σύγχρονα και πλέον επίκαιρα δεδομένα στον χώρο της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στόχος για τον οποίο μάχεται διαχρονικά και θα συνεχίσει να μάχεται η Ένωση. Αφετέρου, επιβεβαιώνει πως ο ειλικρινής και έντιμος διάλογος των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων με την Πολιτεία, οδηγεί πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εν προκειμένω:

  • Στην ασφάλεια των πληρωμάτων των σκαφών μας και των επιβατών και πληρωμάτων άλλων πλοίων, τα οποία συνδράμουμε σε έκτακτες συνθήκες.
  • Στην αναβίωση των υπό ελληνική σημαία ναυαγοσωστικών πλοίων.
  • Στην αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ναυαγοσωστικών πλοίων.
  • Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Στην μείωση των ναυαγίων.
  • Στην αποσαφήνιση του πλαισίου, με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνειών, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα ναυαγοσωστικά πλοία που συμμετέχουν, σε επιχειρήσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας των εργαζομένων στα ναυαγοσωστικά πλοία.
  • Στην προστασία και ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας, μέσω μίας εκσυγχρονισμένης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Αλλά και των λιμανιών της πατρίδας μας, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόσο ως τουριστικά όσο και ως διαμετακομιστικά κέντρα.
  • Ενισχύει το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό μας ρόλο στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία έχει ναυπηγήσει υπερσύγχρονα ναυαγοσωστικά πλοία, με στόχο να διεκδικήσει μέρος της έρευνας και διάσωσης στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Επιπλέον, η Ένωσή ευχαριστεί θερμά των Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Κωσταντίνο Κατσαφάδο, την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και τον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων, για την κομβική συμβολή τους στην έρευνα και διάσωση στις θάλασσές μας αλλά και για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών, Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, κ. Παύλος Ξηραδάκης, με αφορμή την έκδοση του ΠΔ δήλωσε: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε αυτό το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς της επιθαλάσσιας αρωγής, και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αντίστοιχες του επιπέδου των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και της κορυφαίας παγκοσμίως Ναυτιλίας που διαθέτουμε.

Το ΠΔ ενισχύει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της εθνικής μας οικονομίας και των θαλάσσιων συνόρων μας. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι θα είχε αποφευχθεί ένας σημαντικός αριθμός ναυαγίων, εάν υπήρχαν επαγγελματικά ναυαγοσωστικά πλοία στην Ελλάδα, για τα οποία καλείτε σήμερα η Πολιτεία να δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για την ανέλκυση τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ναυαγοσωστικά πλοία, αντίστοιχα με τις απαιτήσεις του ΠΔ, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος αλλά και του δημόσιου συμφέροντος.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μέρη, να προσαρμοσθούν το ταχύτερο δυνατό με τα νέα δεδομένα, για να υπηρετήσουμε όλοι μαζί, το δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού προχωρώντας σε επενδύσεις αναβάθμισης του στόλου, αλλά και σε τεκμηριωμένες προτάσεις.

Η Ένωσή μας δεσμεύεται να παραμείνει πιστή στην πάγια αρχή της. Η οποία δεν είναι άλλη, παρά η περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και τις ηγεσίες των συναρμόδιων με τα θέματα που μας απασχολούν, Υπουργείων».

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, δημιουργήθηκε το 1980, αποτελεί τον αξιόπιστο εκπρόσωπο των πλοιοκτητών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων στην Ελλάδα. Σκοπός της Ένωσης είναι η διαφύλαξη, προώθηση, προστασία και ανάπτυξη των συμφερόντων των μελών της σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού. Η Ένωση παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής μελών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διεθνή Ένωση Ναυαγοσωστικών Εταιρειών (International Salvage Union).

Βασικός στόχος των μελών της Ένωσης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των πλοίων και των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, τα μέλη της Ένωσης δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτουν εκτενή και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία λόγω της συμμετοχής σε πληθώρα έργων τόσο σε εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Τα μέλη της Ένωσης προσφέρουν ετησίως τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 10.000 πλοία.