Στο επίκεντρο ημερίδας η διαχείριση για το θαλάσσιο έρμα

Την Τετάρτη 28/2/2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας (ΝΟΕ) στον Πειραιά το Εργαστήριο κινητοποίησης και αμοιβαίας εκμάθησης με θέμα «Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος και το Θαλάσσιο Περιβάλλον: Προκλήσεις και Ευκαιρίες (Ballast Water Management andthe Marine Environment: Challenges and Opportunities)».
Το εργαστήριο διοργανώθηκε από την εταιρεία SEVEN Σύμβουλοι Μηχανικοί (www.sevensolutions.eu) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου ”MARINA – Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities” (www.marinaproject.eu) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 (Η2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά 40 προσκεκλημένοι, που εκπροσωπούν εταιρείες κατασκευαστών και προμηθευτών Συστήματων Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος – BWTS (Alpha Laval-Technava, Ecochlor-Euploia, Erma-First, Sanrui-Marine Plus), μελετητών μηχανικών (Alpha Marine Consulting, Argo Navis, Green Maritime Technology, Hydrus Engineering, Leadship Consulting, Streamlined Naval Architects, United Naval Architects), πλοιοκτητών-ναυτιλιακές (Angelakos Hellas, A.M. Nomikos, Costamare, Kouros Maritime, Olympic Vision Maritime, Samos Steamship), νηογνωμόνων (ABS, Bureau Veritas), καθώς και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δ/ση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Δ/ση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων), το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μη-κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (Δίκτυο Μεσόγειος SOS), και ενεργούς πολίτες. Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου διεξήχθη συμμετοχική συζήτηση για θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος νομικού πλαισίου όσον αφορά την άμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την απόρριψη του θαλάσσιου έρματος (μειονεκτήματα, κενά, επιτεύγματα), καθώς και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων Συστήματων Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος – BWTS (κύριοι περιορισμοί και προκλήσεις που παρατηρούνται κατά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ.). Τέλος, συστάθηκαν προτάσεις σχετικές με πιθανές δράσεις Υπεύθυνης ‘Ερευνας και Καινοτομίας που απαιτούνται προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι θαλάσσιες μεταφορές και η εύρυθμη λειτουργία των πλοίων, προστατεύοντας παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον από τη μεταφορά και διασπορά ξενικών ειδών μέσω του θαλάσσιου έρματος. Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου θα διατεθούν με ελεύθερη πρόσβαση στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων MARINA (http://www.marinaproject.eu/index.php/category/workshop/)