Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για τις ναυπηγοεπισκευές του 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά: Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2017 ανήλθε στα 447 με ολική χωρητικότητα 4.599.872 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας αύξηση 0,4% στον αριθμό των πλοίων και μείωση 10,4% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016, έναντι μείωσης 13,8% στον αριθμό των πλοίων και 13,8% επίσης στην ολική χωρητικότητα που παρατηρήθηκε κατά το έτος 2016 σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 1). Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 74,9% των επισκευασθέντων πλοίων (335 πλοία) ολικής χωρητικότητας 3.906.416 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 25,1% των επισκευασθέντων πλοίων (112 πλοία) ολικής χωρητικότητας 693.456 ΚΟΧ εντός δεξαμενών. Αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθμό των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών κατά 4,0% ενώ στην ολική χωρητικότητα παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,2% κατά το έτος 2017 σε σχέση με το 2016. Οι επισκευές εντός δεξαμενών σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση, συγκεκριμένα 8,9% στον αριθμό των πλοίων και 41,1% στην ολική χωρητικότητα .