Στοιχεία για αργούντα Εμπορικά Πλοία το 2017 έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία αναφορικά με τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες. Αναλυτικότερα: Τα πλοία που κατά το έτος 2017 τέθηκαν σε αργία σε ελληνικούς λιμένες ανήλθαν σε 58, εκ των οποίων 26 είχαν ελληνική σημαία και 32 ξένη. Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων μειώθηκε κατά 28,4% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 32,3%, κατά το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016. Το αντίστοιχο διάστημα 2016-2015, είχε παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό αργούντων πλοίων κατά 58,8% και της ολικής χωρητικότητας κατά 115,4% (Πίνακας 1). Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 21,2% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 50,2% το έτος 2017 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016. Την αντίστοιχη περίοδο 2016-2015, είχε παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 22,2% και της ολικής τους χωρητικότητας κατά 64,9% .