Στην πρίζα βάζουν τα πλοία Αμβέρσα και… Κατάκολο

Στην πρίζα θα βάλουν προσεχώς τα πλοία που καταπλέουν τα λιμάνια της Αμβέρσας και του… Κατάκολου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ελαχιστοποίησης των αέριων ρύπων που προκαλούνται από την λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά την διάρκεια της παραμονής τους σε αυτά.
Το λιμάνι της Κυλλήνης θα είναι το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου στο οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σχέδιο το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Electrification in the Eastern Mediterranean- (Εlemed), που προωθεί την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το βασικό κομμάτι της ενημέρωσης για το πρόγραμμα Elemed επωμίστηκαν ο διευθυντής Ναυτιλιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας Νοτίου Ευρώπης, Lloyd’sRegister Παναγιώτης Μήτρου και ο αναπληρωτής καθηγητής, Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δημήτρης Λυρίδης.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόστος του έργου στο λιμάνι της Κυλλήνης ανήλθε σε 500.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.
Στην πρίζα όμως θα βάλει προσεχώς τα πλοία και το λιμάνι της Αμβέρσας με στόχο την ελαχιστοποίηση στο μέγιστο δυνατό επίπεδο των αέριων ρύπων NOx και CO2. Η διοίκηση του λιμένα υπέγραψε δύο συμφωνίες που υποστηρίζονται από το World Ports Sustainability Program’s για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία που θα καταπλέουν στο λιμάνι ώστε αυτά να μην χρησιμοποιούν τις μηχανές τους από τις οποίες εκπέμπονται αέριοι ρύποι. Το λιμάνι ήδη συνεργάζεται με τους ABB, Siemens, Techelec, Schneider Electric και Actemium για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου.