Σημαντικές διακρίσεις των Δικτύων Φοιτητών Erasmus του ΑΠΘ

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδος (Erasmus Student Network – ESN Greece), το Δίκτυο ESN Thessaloniki (όπου συμμετέχουν και τα τρία Ανώτατα Ιδρύματα της πόλης) και το ESN AUTH (ΑΠΘ) έλαβαν συνολικά τέσσερις διακρίσεις στην Πανευρωπαϊκή Ετήσια Γενική Συνέλευση (Annual General Meeting) του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network), που πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Μαρτίου 2017, στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 800 φοιτητές από 40 χώρες-μέλη του Δικτύου.
Στην τελετή λήξης της Συνέλευσης, όπου βραβεύονται οι καλύτεροι σύλλογοι του Δικτύου ESN για τις δράσεις που έχουν διοργανώσει κατά το προηγούμενο έτος, το Δίκτυο ESN του ΑΠΘ τιμήθηκε με το 1ο βραβείο για την καλύτερη διοργάνωση συνεδρίου σε όλη την Ευρώπη (EventSTAR) και κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 533 συλλόγους του Δικτύου. Η διάκριση αφορά στη διοργάνωση του Συμβουλίου Εθνικών Αντιπροσώπων 2017 (CNR Thessaloniki 2017), που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.
Το 2ο βραβείο καλύτερης πολιτισμικής δράσης έλαβε το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδος (ESN Greece) για την εκδήλωση «The Crete Trip 2017», στης οποίας την οργανωτική ομάδα συμμετείχαν 3 ενεργά μέλη του Δικτύου του ΑΠΘ και περισσότεροι από 200 φοιτητές Erasmus του ΑΠΘ (cultureSTAR).
Τιμήθηκε, επίσης, το ESN Thessaloniki με το 3ο βραβείο για την καλύτερη διοργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα (SocialErasmusSTAR) και συγκεκριμένα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «X-mas Carols & Cards at a Nursing Home» που πραγματοποιήθηκε στις 20-12-2017.
Τέλος, το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδος (ESN Greece), είχε την ιδιαίτερη τιμή να βραβευτεί ως το τρίτο καλύτερο δίκτυο χώρας μεταξύ των 40 χωρών που αποτελούν μέλη του Erasmus Student Network International (STARland). Τα τελευταία χρόνια πολλά μέλη του προεδρείου του ESN Greece είναι μέλη του συλλόγου ESN AUTH.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες παρελάσεις, τους «Δρόμους τους Ισπανίας», έλαβαν μέρος σε συζητήσεις για καίρια ζητήματα του Δικτύου και εξέλεξαν το νέο Διεθνές Συμβούλιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν τη δράση και τις δυνατότητες που προσφέρει το ΑΠΘ στα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου ESN, αποδεικνύοντας ότι το ΑΠΘ συνεχίζει να διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στην εκπροσώπηση της φοιτητικής ερασμιακής κοινότητας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα ERASMUS συμπλήρωσε το 2017 τριάντα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και το ΑΠΘ συμμετείχε από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του ενεργά σε αυτό. Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων πραγματοποιήθηκαν από και προς το ΑΠΘ πάνω από 25.000 ανταλλαγές φοιτητών. Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus της Θεσσαλονίκης είναι ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Erasmus από τον Μάρτιο του 2010. Οι δράσεις του στηρίζονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ