Σε χαμηλό 11 ετών, οι Διεθνείς Ναυτιλιακές συμφωνίες

Η πτώση των ναυτιλιακών συμφωνιών που σημειώθηκαν το 2014 συνεχίστηκε το 2017 καθώς οι αναφερόμενες συμφωνίες αποτιμήθηκαν σε χαμηλό 11 ετών ύψους στα 28,9 δισ. Δολάρια. Το κλίμα των επενδυτών παραμένει αδύναμο, καθώς η συνολική αξία των ναυτιλιακών συμφωνιών το 2016 μειώθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση Τα ιδρύματα συνεχίζουν να εξέρχονται από τον ναυτιλιακό χώρο, καθώς τα βασικά στοιχεία της αγοράς πιέζουν το περιβάλλον των κερδών, μειώνοντας τις αποδόσεις των επενδυτών. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η εμφάνιση εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει αυξήσει την κατανομή κεφαλαίου από τους συμμετέχοντες σε “άλλο χρέος” στο 36%, σημειώνει η McQuilling Partners, Inc.
Το 2017 αντιπροσώπευε τη χαμηλότερη αξία των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών (IPO) τα τελευταία 11 χρόνια, με μόνο ένα να έχει αξία 91 εκατομμυρίων δολαρίων . Ίσως, πιο περίεργο, ήταν η δραματική μείωση του παραδοσιακού τραπεζικού χρέους που καταγράφηκε στις καταγεγραμμένες ναυτιλιακές προσφορές πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταρτίστηκαν από τη Βάση Δεδομένων για τα ναυτικά χρήματα, τα τραπεζικά δάνεια ανήλθαν σε 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, ενώ οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κυρίως από τις αγορές της Ασίας, πρόσθεσαν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση στην αγορά. Αναμένουμε οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης να συνεχίσουν να παραμένουν ενεργές και να λαμβάνουν μερίδιο αγοράς από άλλες πηγές δανεισμού.
Επίσης, το 2017, οι αγορές δεξαμενόπλοιων είδαν την ενοποίηση, σαν προ-ιδέα ή αυτό που πρόκειται να έρθει φέτος. Ο Euronav συγχωνεύθηκε, αλλά εξαγόρασε πραγματικά την Gener8 σε συμφωνία συνολικού ύψους 493 εκατομμυρίων δολαρίων, 35% έναντι της προηγούμενης τιμής κλεισίματος της Gener8. Οι μέτοχοι της Euronav θα διατηρούν το 72% της συνδυασμένης οντότητας. Ένα δευτερεύον τμήμα της συμφωνίας ήταν η άμεση απόκτηση VLCC 5x 2016 και 1×2015 από την Euronav από την International Seaways, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 311 εκατ. Δολαρίων.
Δύο πρόσθετες συμφωνίες το περασμένο έτος ήταν η απόκτηση των πλοίων μεταφοράς Navig8 από τη Scorpio Tankers, με την προσθήκη 27 στόλων μεγάλης εμβέλειας στο στόλο του Σκορπιού σε συμφωνία ύψους 273,2 εκατομμυρίων δολαρίων και την επανασύνδεση του TIL με την Teekay.