Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σε νέα εποχή αναβίωσης μπαίνουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση για την υπαγωγή των ναυπηγείων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η οποία ως άμεσο αποτέλεσμα έχει την παύση της μέχρι σήμερα διοίκησης της ΕΝΑΕ, συμφερόντων του γαλλολιβανέζου επιχειρηματία Ισκαντάρ Σάφα.

Το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς είχαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την υπαγωγή των ναυπηγείων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ο ειδικός διαχειριστής θα προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης των ναυπηγείων. Η αίτηση συζητήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 και ο φάκελος έκλεισε στις 22 Νοεμβρίου. «Επικεφαλής» στην προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου είναι ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.

Σημειώνεται ότι η λεγόμενη «Στρατιωτική συμφωνία» για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προέβλεπε ποιο τμήμα είναι το στρατιωτικό και ποιο το εμπορικό και αυτό έγινε τότε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές δηλαδή τόσο από την ΕΝΑΕ, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι η «Στρατιωτική συμφωνία» είχε συνομολογηθεί από τις δύο πλευρές με σκοπό να υλοποιηθεί στην πράξη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επέβαλε στην Ελλάδα την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Η απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις εκδόθηκε από το ΔΕΕ το 2008 και με ευθύνη των ναυπηγείων δεν εφαρμόστηκε ποτέ με άμεσο κίνδυνο να καταδικαστεί η Ελλάδα από το ΔΕΕ αυτή τη φορά στην καταβολή μεγάλων προστίμων.

Η απόφαση

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε σήμερα 8 Μαρτίου 2018, κάνει δεκτή την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς και υπαγάγει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία» (ΕΝΑΕ) στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης σύμφωνα το νόμο 4307/2014. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο ώστε να ξεκινήσουν άμεσα διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας τα οποία και οδηγήθηκαν υπό την μέχρι σήμερα διοίκηση σε απόλυτο μαρασμό.
Η διαδικασία υπαγωγής της ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης κινήθηκε προκειμένου η Ελλάδα να συμμορφωθεί στην περί κρατικών ενισχύσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι οφειλές της ΕΝΑΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνούν τα 667 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά παράνομες κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΕ ήδη από το 2008 και η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εκτελεστεί.
Η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα του Ελληνικού Δημοσίου ενόψει της συζήτησης, στις 15 Μαρτίου 2018, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις της ως προς την ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.
Από το 2011, με ευθύνη της ΕΝΑΕ, το εμπορικό κομμάτι των ναυπηγείων παραμένει αδρανές, ενώ το αμυντικό λειτουργεί έκτοτε με την ευθύνη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο και καταβάλλει τους μισθούς των εργαζομένων. Οι οφειλές της ΕΝΑΕ προς τους εργαζόμενους ξεπερνούν τα 176 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνονται αποδοχές και άλλες αξιώσεις). Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπάρχουν 650 εργαζόμενοι.
Η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα ορίζει τον ειδικό διαχειριστή που αναλαμβάνει μέσα σε διάστημα ενός έτους να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του. Όπως σημειώνεται στη δικαστική απόφαση, η ειδική διαχείριση συνιστά μια οργανωμένη από το νόμο διαδικασία, η οποία προβλέπεται σε περίπτωση γενικής και μόνιμης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του έχοντος πτωχευτική ικανότητα οφειλέτη, για τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του.
Επίσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, πρωταρχικός σκοπός του παραπάνω νόμου είναι η λειτουργία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, ώστε μέσω αυτής να αποφευχθεί η απαξίωση της επιχείρησης και να επιτευχθεί μέσω της μεταβίβασης του ενεργητικού της η συνέχιση της λειτουργίας της.
Οι οφειλές της ΕΝΑΕ Α.Ε. προς τους πιστωτές που κατέθεσαν την αίτηση ανέρχονται προς το μεν Ελληνικό Δημόσιο σε πάνω από 620 εκατ. ευρώ, λόγω της χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και μαζί με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 667 εκατ. ευρώ., ενώ προς την Τράπεζα Πειραιώς ξεπερνούν τα 24 εκατ. ευρώ.
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην 15η Μαρτίου, οπότε η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε συζητείται η προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που «απειλεί» με ημερήσιο πρόστιμο 35.000 ευρώ, όσο το ελληνικό Δημόσιο δεν ανακτά παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 524,8 εκατ. ευρώ από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων «Η Τρίαινα» ενημέρωνε ότι κ. Πιτσιόρλας, ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι εάν δεν μπει στη μονάδα ειδικός διαχειριστής, η πτώχευση του ναυπηγείου αποτελεί μονόδρομο, δεδομένων των προστίμων που θα επιβληθούν στη χώρα.