Ρεκόρ του ΙΤΕ στις χρηματοτοδοτήσεις για την έρευνα με περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοίνωσε ότι σημείωσε ρεκόρ χρηματοδότησης στις πρόσφατες προκηρύξεις εθνικών προγραμμάτων για τη στήριξη της έρευνας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ πρόκειται να εισρεύσουν στο ΙΤΕ από τη χρηματοδότηση 69 επιτυχημένων προτάσεων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και των μεταδιδακτόρων ερευνητών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Το ΙΤΕ συμμετέχει σε 43 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, που πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Το ΙΤΕ θα είναι ο συντονιστής φορέας σε 17 από τα 43 έργα, ενώ το σύνολο της χρηματοδότησης για το Ίδρυμα υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλον εγχώριο ερευνητικό φορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ