Πιλοτικά από 1ης Ιουλίου θα εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο

Σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων και ειδικότερα του Προέδρου Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ. Σ. Σκιαδαρέση, του Αντιπροέδρου Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Δ. Λεμονάκη, εκ μέρους των Επιμελητηριακών Συνδέσμων, με τον κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και με τη συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, Ειδικού Συμβούλου του Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στελεχών των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα. Επίκεντρο της συνάντησης ήταν η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.
Η συνάντηση απετέλεσε συνέχεια της εκκίνησης της Διαβούλευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με Επιμελητήρια, που έγινε στις 6 Μαρτίου 2018 στον Πειραιά κατόπιν πρόσκλησης του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των νησιωτικών Επιμελητηρίων και των Επιμελητηριακών ενώσεων Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για τις μεταφορές εμπορευμάτων προς τη νησιωτική επικράτεια. Στη συζήτηση έγινε εκτενής αναφορά σε τεχνικές παραμέτρους και προδιαγραφές που θα πρέπει να εξεταστούν και να οριστικοποιηθούν από τα αρμόδια Υπουργία και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να είναι εφικτή η πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, από τις 01.07.2018 σε ένα επιλεγμένο τμήμα της νησιωτικής Ελλάδας.
Η προσήλωση των συμμετεχόντων φορέων στην ωρίμανση και άρτια τεχνική προετοιμασία της πρότασης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, συνδέεται με την κρίσιμη προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων και ουσιαστικής αναθέρμανσης της τοπικής οικονομίας, η οποία και αποτελεί σημαντικό στόχο για τα νησιωτικά Επιμελητήρια, μέλη του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. επιδιώκει να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην αναγκαία τεκμηρίωση και προετοιμασία εφαρμογής του πιλοτικού μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, αξιοποιώντας την εμπειρία του στην ανάπτυξη των μεταφορικών συνδέσεων στα νησιά του Αιγαίου, τόσο για τη μεταφορά επιβατών όσο και εμπορευμάτων, και την κρίσιμη τοπική εμπειρία και τη βούληση συνεργασίας για το σκοπό αυτό, των Επιμελητηρίων του νησιωτικού χώρου. Όμως δεν κρύβει την ανησυχία του για τις πρακτικές δυσκολίες εξασφάλισης της μεταφοράς του οφέλους εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου από το ενδιάμεσο επίπεδο (επιχείρηση/μεταφορέα) στον τελικό καταναλωτή (τοπική επιχείρηση/φυσικό πρόσωπο-καταναλωτή).
Στη συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα σε Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Ε.Ε.ΣΥ.Μ. να ευχηθούν στο νέο Γενικό Γραμματέα για την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ διαφάνηκε πλήρως και η βούληση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή για μια αρμονική και ουσιαστική συνεργασία με τα Επιμελητήρια και η ενεργός υποστήριξη από πλευράς του, της πρωτοβουλίας εφαρμογής του μέτρου για το Μεταφορικό Ισοδύναμο στις εμπορευματικές μεταφορές.