Ξεκινά πιλοτικά η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι της Κυλλήνης

H πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης και εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος και την πρωτοποριακή χρήση ναυτικού καυσίμου θα έχει και πολλά οικονομικά οφέλη.
Πρόκειται για καινοτόμο έργο που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του λιμένα και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Ηλείας.
Η Κυλλήνη επιλέχθηκε για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε όλη τη Μεσόγειο.
Είναι πολύ σημαντικό το ότι πραγματοποιείται η μελέτη, ο σχεδιασμός και η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ παρέχονται και οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό των πλοίων. Με την ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίζεται ο ρόλος της Κυλλήνης τόσο στο εκτεταμένο δίκτυο διευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών όσο και στον αναπτυξιακό πόλο του Νομού Ηλείας. Επίσης θα συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.
Το στοίχημα για το περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο. Όπως επισημαίνει ο γ.γ. λιμένων κ. Χρ Λαμπρίδης κερδίσαμε το πρώτο βήμα και προχωράμε σύντομα με σταθερά βήματα ώστε να πετύχουμε και άλλα περιβαλλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος θα είναι η αφορμή για δημιουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης πλοίων στα λιμάνια όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσης απόστασης. Άλλωστε το λιμάνι της Κυλλήνης είναι το 3ο λιμάνι από πλευράς ακτοπλοϊκής κίνησης στη χώρα μας.
Η χρήση του ηλεκτρισμού, ως εναλλακτικού καυσίμου για τα πλοία, είναι το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στη ναυτιλία παγκοσμίως με ιδανικό πεδίο εφαρμογής την Ελλάδα και ανοίγει νέες προοπτικές με σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τα ελληνικά λιμάνια, ενισχύοντας τη νησιωτικότητα και τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών. Το όλο σχέδιο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Electrification in the Eastern Mediterranean – (Εlemed).
Η δράση elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean) προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το πρόγραμμα το οποίο είναι πιλοτικό , συγχρηματοδοτείται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση(από τα ελάχιστα προγράμματα απευθείας χρηματοδότησης), θα υλοποιήσει μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του Νοτιοανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων και περιορίζει το κόστος των θαλασσίων μεταφορών.
Σε μια δεύτερη φάση προβλέπεται να γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιλογή του λιμανιού της Κυλλήνης , για την πιλοτική εφαρμογή, δείχνει και την μεγάλη σημασία που δίδεται την περιοχή και αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών .