Ξεκινάνε τα έργα αποκατάσταση του λιμανιού της Ύδρας

Με κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του κρηπιδώματος του επιβατικού λιμένα της Ύδρας ο οποίος έχει υποστεί ζημία λόγω υποσκαφών. Το κόστος των εργασιών είναι της τάξης 287.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η σχετική σύμβαση υπεγράφη πρόσφατα με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.