Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ λιμένων του Έβρου

Η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την υλοποίηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στους λιμένες του νομού Έβρου από τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης , προβλέπεται ανάμεσα σε άλλα, στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που υπέγραψαν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στα Γραφεία του ΟΛΑ, ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης και το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο Οργανισμός υλοποιεί για το έτος 2018 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αφορά διαδικασίες υποπαραχωρήσεων λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, προμήθειες νέου εξοπλισμού, νέες κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις με βασικό στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών , την προσέλκυση νέων φορτίων, την συμβολή στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, την επικαιροποίηση του MASTER PLAN του λιμένα Αλεξανδρούπολης κ.α.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζει την κοινή εκτίμηση των δύο φορέων ότι η συνεργασία και αξιοποίηση των Μηχανικών της περιοχής μας θα δώσει τη δυνατότητα έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να σχεδιασθεί και να εκτελεσθεί με απόλυτη τεχνική προετοιμασία με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού των μηχανικών της περιοχής μας, το οποίο έχει τη γνώση , την τεχνική επάρκεια αλλά και τη βούληση να στηρίξει την προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιμένων του νομού με έμφαση στον λιμένα Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί ίσως το πλέον σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής, και το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σε όφελος της τοπικής παραγωγικότητας και επιχειρηματικότητας αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης του τόπου.

Ταυτόχρονα , δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ να αναπτύξει πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν την αναντικατάστατη περιφερειακή διάσταση του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και των πολιτειακών και αυτοδιοικητικών φορέων της περιοχής