Με νέα διοίκηση η Δ.Ν.Ε.

Την 29-03-2018 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Δ.Ν.Ε. η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία, πέραν του απολογισμού του έτους 2017 και του ελέγχου των οικονομικών της Δ.Ν.Ε., διενεργήθησαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κατά την ως άνω Γ.Σ. ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Ι. Χατζηαντωνίου επεσήμανε ότι η Διεθνής Ναυτική Ένωση συμπληρώνει εφέτος 96 χρόνια συνεχούς δυναμικής και γόνιμης προσφοράς στη Ναυτιλιακή κοινότητα, τον εμπορικό κόσμο αλλά και του τομέα της κρουαζιέρας. Μίας πορείας με σημαντικούς σταθμούς αλλά και με πρόταγμα πάντα την ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Πρακτορείας και την προάσπιση των συμφερόντων των Μελών μας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σοβαρότερα από τα θέματα που απασχόλησαν την Ένωσή μας κατά το παρελθόν έτος 2017, στις ενέργειες του Δ. Σ. προς αντιμετώπιση αυτών, τις δοθείσες λύσεις καθώς και στις εξελίξεις επί ενός εκάστου εξ αυτών.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.ΑΕ από την Cosco Group, ήδη ο Πειραιάς αναπτύσσεται ως κύριο hub port και πύλη εισόδου – εξόδου της Ν.Α Ευρώπης. Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομής και στα άλλα Terminals καθώς και στην ναυπηγοεπισκευή, εκτιμάται ότι θα προσδώσουν νέα δυναμική στον Πειραιά διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του, ενώ όπως είναι γνωστό ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και του ΟΛΘ.ΑΕ.
Επίσης αναφέρθηκε στην συνεργασία μας με συγγενικούς φορείς του Λιμενικού Ναυτιλιακού και ευρύτερου εμπορικού χώρου, συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του περασμένου έτους με συσκέψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε όργανα διαφόρων Φορέων κλπ.
Σημειώνονται συνοπτικά οι κυριότερες ενέργειες του Προεδρείου και του Δ.Σ. προς επίλυση διαφόρων προβλημάτων:
1. Μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις του Προεδρείου ως και των Επιτροπών Εργασίας με την Διοίκηση του ΣΕΠ.ΑΕ, ήδη λειτουργεί η ηλεκτρονική υποβολή του δηλωτικού εξαγωγής, ενώ εξετάζεται από τεχνικής και νομικής πλευράς το θέμα της εφαρμογής του συστήματος των διατακτικών σε ηλεκτρονική μορφή.
Επίσης έχει ζητηθεί η εφαρμογή της διαδικασίας για τις λίστες φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία από ΟΛΠ.ΑΕ
2. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου στην οποία εκτός των άλλων Φορέων συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Δ.Ν.Ε. ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της Ενώσεώς μας, προγραμματίζονται δε συναντήσεις με βασικούς στόχους την διευκόλυνση του εμπορίου μέσω απλοποίησης της Τελωνειακής νομοθεσίας, της εφαρμογής ηλεκτρονικών συστημάτων, της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ Τελωνειακών Αρχών και Υπηρεσιών κλπ.
3. Στην ως άνω Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου του ΥΠΟΙΚ καθώς και στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιώς έχουν τεθεί με υπομνήματά μας:
α. Το θέμα του κλεισίματος των αδειών εξαγωγής στο Τελωνείο, και ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας σε ηλεκτρονική μορφή.
β. Το θέμα της υποχρεωτικής χρήσης του HS Code για την περιγραφή του φορτίου, και της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας με όρους που περιγράφονται στις ορολογίες EDI.
γ. Στην ΑΑΔΕ έχει τεθεί επίσης προς διευθέτηση και το θέμα των ευθυνών των Ναυτικών Πρακτόρων κατά την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων που από μακρού χρόνου απασχολεί τα Μέλη μας.
4. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει συσταθεί και λειτουργεί η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας στην οποία συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Ενώσεώς μας οι κ.κ. Τσουκαλάς Η. και Μακρυαλέας Χ. με έργο τον σχεδιασμό και τις δράσεις για την χάραξη της αναγκαίας πολιτικής προς ανάπτυξη του θαλάσσιου Τουρισμού και της Κρουαζιέρας.
5. Την Διοίκηση της Δ.Ν.Ε. απασχόλησε σοβαρά το θέμα των δυσλειτουργιών της Πλοηγικής Υπηρεσίας, λόγω ελλείψεως πλοηγών ως και των συνεχών βλαβών των πλοηγίδων. Μετά από αλλεπάλληλα υπομνήματά μας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για την άμεση πρόσληψη Πλοηγών, την αύξηση της οργανικής σύνθεσης αυτών, και τον εκσυγχρονισμό των πλοηγίδων, ο Υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι:
Το 2018 δημιουργείται νέο περιβάλλον για την Πλοηγική Υπηρεσία μετά την πλήρη ανακατασκευή των πέντε πλοηγίδων του Σταθμού του Πειραιά με νέες μηχανές, την προώθηση της διαδικασίας απόκτησης νέων σκαφών, καθώς επίσης και την πρόσληψη 26 νέων στελεχών.
6. Επίσης με αφορμή τις δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στον λιμένα Θεσσαλονίκης, εξ αιτίας της κατάργησης εκ μέρους των Τελωνειακών υπαλλήλων της νυχτερινής βάρδιας στην πύλη 16 του ΟΛΘ.ΑΕ, η Διοίκηση της Ενώσεώς μας με έγγραφα υπομνήματα προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Οικονομικών διαμαρτυρήθηκε έντονα για την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή διακίνηση των εμπορευματικών ροών, μείωση του διακινούμενου φορτίου, ως και την απώλεια θέσεων εργασίας.
Όπως ανέφερε χθες το “theseanation” από τις διενεργηθείσες στη συνέχεια κατά την Γ.Σ. αρχαιρεσίες και μετά την συνεδρίαση των εκλεγέντων Μελών προς κατάρτιση Προεδρείου, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για την τριετία 2018-2021, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Πρόεδρος : Κωστόπουλος Φίλιππος
Αντιπρόεδρος : Μούσκος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας : Χατζηαντωνίου Ιωάννης
Ταμίας : Κόβερης Σταμάτιος
Τακτικά Μέλη : Καρακώστας Άγγελος, Βενιέρης Αντώνιος,
Ματαράγκας Ανακρέων
Αναπληρωματικά Μέλη: Τσουκαλάς Ηλίας, Ντελία Σπυρίδων,
Κωνσταντινίδης Σοφρώνης
Η νέα Διοίκηση διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων των Μελών.