Λιμάνι Λειψών: Εκκρίθηκε η αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών (ΑΔΑ: 65ΡΥ4653ΠΩ-Ξ1Ι).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 81.111,11 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση έξι νέων ειδικών πυλώνων τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τα σκάφη της μαρίνας της νήσου Λειψών. Η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση τεσσάρων πυλώνων σε νέες θέσεις και η αντικατάσταση δύο υφιστάμενων ώστε να λειτουργούν με προπληρωμένες φορτισμένες κάρτες μιας χρήσης . Η εγκατάσταση των πυλώνων συμπεριλαμβάνει και την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.