Κατά 52 μειώθηκαν οι μικρές ναυτιλιακές το 2017

Περισσότερες από 50 ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είχαν την έδρα τους στην Ελλάδα και διαχειρίζονταν ελληνικά πλοία σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους κατά το 2017. Πρόκειται κυρίως για μικρές επιχειρήσεις, με ένα ή δύο εμπορικά πλοία συνήθως φορτηγά, οι οποίες είτε απλώς έκλεισαν είτε απορροφήθηκαν από άλλες.
Οι ελληνικών συμφερόντων και εν Ελλάδι ευρισκόμενες διαχειρίστριες ναυτιλιακές στα τέλη του 2016 ήταν 638 και τώρα αριθμούν μόλις 597. Η απόλυτη, καθαρή διαφορά είναι 41 εταιρείες, αλλά αυτό προκύπτει από το γεγονός πως εμφανίστηκαν και έντεκα καινούργιες ναυτιλιακές οι οποίες ξεκίνησαν δραστηριότητα το προηγούμενο έτος. Αρα συνολικά έκλεισαν 52 ναυτιλιακές μέσα σε ένα μόλις δωδεκάμηνο. Τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, η οποία παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά και διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου.
Το πλήθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές εταιρείες, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλά έσοδα από τους ναύλους, απουσία χρηματοδοτήσεων και αυξημένα έξοδα συμμόρφωσης και λειτουργίας, έχει κοστίσει την ύπαρξη πολλών εξ αυτών. Από τις 926 ναυτιλιακές που κατέγραψε το 1998 για πρώτη φορά η Petrofin έως τις 597 τώρα, έχουν εκλείψει 329 επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αποδίδεται τόσο στη μακροπρόθεσμη διαδικασία συγκέντρωσης των πλοίων σε μεγαλύτερους στόλους μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όσο όμως και στην απουσία βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως έδρας διαχείρισης του ελληνόκτητου στόλου.
Αξίζει να επισημανθεί πως οι εταιρείες με στόλους που αριθμούν περισσότερα από 25 πλοία αποτελούν το 67,07% του ελληνόκτητου στόλου σε όρους χωρητικότητας (DWT) και ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε 50 το 2017 από 46 το 2016, 41 το 2015, 40 το 2014 και 35 το 2013.
Οι μεγαλύτερες εταιρείες δεν ελέγχουν πλέον μόνον μεγαλύτερους στόλους αλλά και νεότερα πλοία, ενώ παράλληλα οι πλοιοκτήτες που ελέγχουν έκαστος περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόνους χωρητικότητας αθροιστικά μέσω του στόλου τους, έχουν αυξηθεί σε 75 φέτος σε σύγκριση με 68 πέρυσι και κατέχουν το 80% της χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου εν γένει. Στον αντίποδα οι μικρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που ελέγχουν ένα ή δύο πλοία, μειώθηκαν σε 233 από 265 πέρυσι.
Πηγή: kathimerini.gr