Ιδρύθηκε Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων

Την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ) ανακοίνωσαν 8 φορείς που ιδρύουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), 16 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και 2 Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.
Αποστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων θα είναι η προώθηση, μέσω θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, της δημιουργίας και λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), όπου θα ισχύουν σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα ελέγχεται με διαφάνεια η εφαρμογή τους. Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων του ΕΣΕΠΠΑ θα είναι και η δημιουργία φιλικού και προνομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός ΟΥΔ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιώσιμων, διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
«Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς – ειδικότερα αυτοί που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των ΒΕΠΕ του Ν.2545/97, των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/11 και των Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ν.4302/14 – αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, χάρη στην παροχή των κατάλληλων υποδομών (ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.), εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των γειτονικών περιοχών και επηρεάζουν θετικά τη διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΕΠΠΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Από την πλευρά του, ο κ. Άγγελος Μπενόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΠΠΑ και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανέφερε: «Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός μεγάλου εύρους οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα σε θεσμοθετημένους χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά Οργανωμένους Υποδοχείς, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το θεσμικό εργαλείο για την ουσιαστική πλέον υποστήριξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και την προσέλκυση και εκκίνηση επενδύσεων, με ορατά οφέλη για πολλούς κλάδους της οικονομίας. Διαρκής στόχος του ΕΣΕΠΠΑ θα είναι να αναδεικνύει αυτά τα οφέλη. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την εθνική οικονομία, η επιχειρηματική κοινότητα έχει καθήκον να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που να αξιοποιούν τις δημιουργικές δυνατότητες της χώρας και να θέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων».

Σε ανακοίνωση του συνδέσμου αναφέρεται πως μέσα από τον οργανωμένο θεσμικό διάλογο με την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς:
Θα αναδειχθούν τα οφέλη από την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, της εθνικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Θα αναδειχθούν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και θα προταθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν το πλέον αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας, αλλά και την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας.
Θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και η συνεργασία μεταξύ τους, με στόχο και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.
Θα προωθηθεί η δημιουργία Οργανωμένων Υποδοχέων βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, με όρους και κανόνες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί και διαδικασίες διαρκούς ελέγχου εφαρμογής των κανόνων αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΕΠΠΑ
Πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνδέσμου, Βασιλίσσης Σοφίας 75 στην Αθήνα, στις 27/2, η πρώτη συνεδρίαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προχώρησε στη συμπλήρωσή του με την εκλογή δύο επιπλέον μελών, του Καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκου Χριστοδουλάκη και του Καθηγητή Χωροταξίας και Πολεοδομίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Οικονόμου.

Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

Βρασίδας Ζάβρας, Πρόεδρος (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.)

Άγγελος Μπενόπουλος, Αντιπρόεδρος (Βιομηχανικό Πάρκο Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης Α.Ε.– Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Γενική Γραμματέας (Διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ )

Ανδρέας Λουκάτος, Ταμίας (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.)

Φίλιππος Κονταξής, Μέλος (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.)

Στέργιος Καβαλέκας, Μέλος (Μπάρμπα Στάθης Α.Ε.)

Ηλίας Λαρσινός, Μέλος (Λαρσινός Α.Ε.)

Κυριάκος – Παρασκευάς Πέττας, Μέλος (Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ)

Αθανάσιος Σαββάκης, Μέλος (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος)

Δημήτρης Οικονόμου, Μέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Νίκος Χριστοδουλάκης, Μέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΕΠΠΑ είναι τα ακόλουθα:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.
Βιομηχανικό Πάρκο Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης Α.Ε.
GoldairCargo Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών και Logistics Α.Ε.
Chipita ΑΒΕΕ
Διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική εταιρεία Τροφίμων
Διαχειριστική ΒΙΠΑ Καστοριάς Α.Ε.
Διαχείριση και Διοίκηση ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.
Διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού Α.Ε.
Επιχειρηματικό Πάρκο Μαντουδίου Α.Ε.
Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Γ’ Κερατέας Α.Ε.
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Luncheon Meat A.E.
Λαρσινός Α.Ε.
ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε.
Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ (Ελληνική Ζύμη)
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ
Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ
ΝΙΚΟΣ Δ. ΜΕΛΗΣ Α.Ε.
Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ
ΡΕΗΚΑΠ Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Συστημάτων και Προϊόντων Ηλεκτρικής Προστασίας Α.Ε.
Σταύρος Νένδος Α.Ε. (Αρτοποιία ΣΕΛΕΚΤ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΣΕ)
SUNLIGHT ΑΒΕΕ διαχείρισης επεξεργασίας ανακύκλωσης υλικών και εμπορίας ανακτώμενων υλικών
Χημικά και Φαρμακευτικά Εργαστήρια Πατρών Α.Ε. (CBL)
Πηγή: euro2day.gr