Θεσμοθέτηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη θαλάσσια δραστηριότητα προτείνει ο ΣΕΒ

Tη θεσμοθέτηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη θαλάσσια δραστηριότητα, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της θάλασσας και να αποφευχθούν συγκρούσεις με τα άλλα ειδικά χωροταξικά βιομηχανίας, τουρισμού, ΑΠΕ, προτείνει ο ΣΕΒ σε μελέτη του για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.
Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Φινλανδία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη την Οδηγία 2014/89/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) με αποτέλεσμα να επαπειλείται πρόστιμο ύψους 31.416 ευρώ την ημέρα.
«Ο ανταγωνισμός που επικρατεί για τις διαφορετικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και κλάδους οικονομικής ανάπτυξης, επιβάλλει μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε αφενός να αποφευχθούν οι πιθανές συγκρούσεις και αφετέρου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ διαφορετικών και όχι πάντα συγκρουόμενων δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό και για τον ΣΕΒ ο νέος Νόμος για τη θαλάσσια χωροταξία που αναμένουμε να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες ενσωματώνοντας τη σχετική Οδηγία δεν πρέπει να επιτρέψει την αναπαραγωγή των προβλημάτων του χερσαίου χωρικού σχεδιασμού», αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Στις χρήσεις του θαλάσσιου χώρου περιλαμβάνονται ενδεικτικά τουρισμός και κρουαζιέρα, πλωτές μεταφορές, αλιεία – ιχθυοκαλλιέργειες, έρευνες υδρογονανθράκων, μεταφορά ενεργειακών πόρων (υποθαλάσσιοι αγωγοί), παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υδατοδρόμια, μαρίνες, κ.α.
«Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στο θαλάσσιο, όπως και στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά στις διαφορετικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και κλάδους οικονομικής ανάπτυξης, επιβάλλει μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε αφενός να αποφευχθούν οι πιθανές συγκρούσεις και αφετέρου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων», τονίζει ο ΣΕΒ.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, η ελληνική ακτογραμμή εκτείνεται σε περισσότερα από 15.000 χλμ. (περίπου το 1/3 της Μεσογείου και το 1/4 της ΕΕ) και είναι η 9η μεγαλύτερη παγκοσμίως με 6.000 νησιά και βραχονησίδες.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στη «στενή» παράκτια ζώνη της χώρας (δηλαδή βάθους μέχρι 2 χλμ.) συγκεντρώνεται το 33% του πληθυσμού, ενώ στην «ευρύτερη» παράκτια ζώνη (δηλαδή βάθους μέχρι 50 χλμ.) συγκεντρώνεται το 85% του πληθυσμού. Τα 9 από τα 15 μεγαλύτερα αστικά κέντρα και 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας είναι παράκτιες, όπως και οι μισοί σχεδόν Δήμοι. Τέλος, στην παράκτια ζώνη της χώρας συγκεντρώνονται σχεδόν το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, το 90% του τουρισμού και της αναψυχής, το 35% της αγροτικής γης, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα των βασικών υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, ηλεκτρικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ