Η Wärtsilä εξαγοράζει την Transas για 210 εκατ. €

Ο όμιλος Wärtsilä εξαγοράζει την ειδικευμένη σε συστήματα πλοήγησης Transas, μία διεθνή εταιρεία με έδρα στην Μεγάλη Βρετανία. Το βήμα αυτό αποσκοπεί στην γρηγορότερη υλοποίηση του οράματος της Wärtsilä  »Smart Marine Ecosystem«.

Η Transas ιδρύθηκε το 1990 και ανήκει στην πρώτη γραμμή των εταιρειών που ασχολούνται με την πλοήγηση, ηλεκτρονικούς χάρτες και άλλα ψηφιακά προϊόντα. Επίσης, η εταιρεία είναι ένας από τους πρώτους πάροχους συστημάτων πλοήγησης και προσομοιωτών. Ο τελευταίος ετήσιος τζίρος της Transas ανήλθε σε 140 εκατ. 140 εκατ. €, διατηρεί 22 γραφεία παγκοσμίως και έχει ένα δίκτυο διανομής που καλύπτει 120 χώρες.

Οι 1000 υπάλληλοι θα ενσωματωθούν στον τομέα Marine Solutions της  Wärtsilä και η Transas θα συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνου λογισμικού και μίας ψηφιακής πλατφόρμας. Η εξαγορά εκτιμάται σε 210 εκατ. € και θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Με το »Smart Marine Ecosystem« η Wärtsilä θέλει να δικτυώσει πλοία και λιμάνια και να πετύχει τρία πλεονεκτήματα στον τομέα:

Βέλτιστη χρήση των πηγών και των δυνατοτήτων αποδοτικότητας στον λειτουργικό τομέα,  μείωση οικολογικών κινδύνων και βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας για μηχανές και τον άνθρωπο.

Η ναυτιλία πάσχει από overcapacity και μη αποτελεσματικό ισοζύγιο κατανάλωσης καυσίμων όπως και πολλές ώρες αναμονής σε λιμάνια και σε άλλους τομείς με μεγάλη κίνηση. Αυτά τα προβλήματα η  Wärtsilä θέλει να τα αντιμετωπίσει με ενσωμάτωση δεδομένων και μεγαλύτερη δικτύωση όπως και την χρήση τεχνολογίας που βασίζεται στο cloud, δηλώνει ο Roger Holm, πρόεδρος της Wärtsilä Marine Solutions.