Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς AΕ αναθέτει στην Huawei Τεχνολογίες ΑΕ το έργο του εκσυγχρονισμού της δικτυακής του Υποδομής

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ και η Huawei Τεχνολογίες ΑΕ, ανακοίνωσαν τη σύναψη συμβολαίου για τον εκσυγχρονισμό της δικτυακής υποδομής του ΟΛΠ.
Η Huawei Τεχνολογίες ΑΕ, κατόπιν διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, ανέλαβε το έργο επανασχεδιασμού και αντικατάστασης της δικτυακής υποδομής του ΟΛΠ. Πιο συγκεκριμένα η Huawei Ελλάδος χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αξιοποιώντας τις προϊοντικές λύσεις τελευταίας τεχνολογίας του Ομίλου, θα προβεί στην αντικατάσταση της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής του ΟΛΠ, με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού η Huawei θα προσφέρει:
1. Ανάλυση Απαιτήσεων – Σχεδιασμό υλοποίησης έργου
2. Προμήθεια, εγκατάσταση και προσαρμογή του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνει:
 Δρομολογητές Διαδικτύου (Internet routers)
 Τείχη Προστασίας:
i. Εξωτερικά (Internet Firewalls)
ii. Εσωτερικά (Campus & Data Center Firewalls),
 Μεταγωγούς:
i. Κέντρου Δεδομένων (Data Centre switches)
ii. Πυρήνα (Campus Core Switches)
iii. Demilitarized Zone
iv. Συνάθροισης (Campus Aggregation Switches)
v. Πρόσβασης (Campus Access Switches)

3. Υπηρεσίες μετάπτωσης στο νέο δίκτυο με μηδενικό χρόνο down time
4. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών δικτύου και
5. Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια αρχικής περιόδου παραγωγικής λειτουργίας

Με τον εκσυγχρονισμό της δικτυακής υποδομής του, ο ΟΛΠ θα απολαμβάνει υπηρεσίες δικτύου εγγυημένης διαθεσιμότητας, υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από 20Gbps έως και 80Gbps, ικανή να υποστηρίξει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη, καθώς και θωράκιση έναντι δικτυακών απειλών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ Captain Fu Chengqiu, δήλωσε:
“H ΟΛΠ ΑΕ με αυτή τη σημαντική συνεργασία με τη Huawei κάνει ένα ακόμη βήμα προς μία νέα εποχή παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών”.
Ο κ. Chenle, Managing Director της Huawei Ελλάδος, δήλωσε:
“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που με την ανάθεση αυτού του έργου η Huawei Ελλάδος θα συμβάλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. H Huawei με γνώμονα το εύρος των επιχειρησιακών αντικειμένων του ΟΛΠ (διαχείριση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, Κρουαζιέρας, Επιβατικών Πλοίων και σταθμό αυτοκινήτων) και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που τίθενται ως προς την απόδοση, την αξιοπιστία, και την ασφάλεια της δικτυακής του υποδομής, θα παρέχει λύσεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς σχεδιαστικές πρακτικές και τελευταίας τεχνολογίας προϊοντικές λύσεις του Ομίλου για την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του ΟΛΠ.”