Η ΕΕ διεκδικεί την πρωτοπορία στην τεχνητή νοημοσύνη

Σειρά μέτρων που θα προσφέρουν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών και θα καταστήσουν την ΕΕ πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως, παρουσίασε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποσχόμενη ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές ενός πλήρους σχεδίου.
Τα μέτρα προβλέπουν επενδύσεις της τάξεως των 20 δις ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια με την ενεργοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων, των ερευνητών, των εργαστηρίων και των καινοτόμων επιχειρήσεων, την προετοιμασία του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, που αλλάζει με την εισαγωγή νέων και την εξαφάνιση παλιών επαγγελμάτων και τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών αξιών στη βάση του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο μας, όπως ακριβώς η ατμομηχανή ή η ηλεκτρική ενέργεια στο παρελθόν. Παρουσιάζει νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού στην Ευρώπη, προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει προς όφελος όλων», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ. Και πρόσθεσε ότι «πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2020».
Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, «η Ευρώπη διαθέτει διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι επίσης ισχυρή στη ρομποτική και πρωτοπορεί παγκοσμίως στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της μεταποίησης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι ακριβώς «στους τομείς αυτούς πρέπει να υιοθετηθεί η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί».
Προκειμένου να στηρίξει τις επενδυτικές προσπάθειες, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η Επιτροπή αυξάνει το ύψος της επένδυσής της σε 1,5 δισ. Ευρώ – για την περίοδο 2018-2020 – στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ενεργοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2,5 δισ. ευρώ από υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικά στους τομείς των μαζικών δεδομένων και της ρομποτικής και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές και η υγεία.
Επιπλέον, θα κινητοποιηθεί το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων»- το οικονομικό εργαλείο του Σχεδίου Γιούνκερ- με στόχο να μοχλευτούν πάνω από 500 εκατ. EUR ως το 2020, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη σε επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες ώστε να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη.
Δεδομένου ότι «τα δεδομένα» αποτελούν την πρώτη ύλη για τις περισσότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η Επιτροπή προτείνει «νομοθεσία για το άνοιγμα περισσότερων δεδομένων προς επαναχρησιμοποίηση», καθώς και μέτρα για ευκολότερη «ανταλλαγή των δεδομένων». Αυτό το μέτρο αφορά δεδομένα από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, από το περιβάλλον και από τους τομείς της έρευνας και της υγείας.
Με την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά άλλες θα εξαφανιστούν και οι περισσότερες θα μετασχηματιστούν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα στηρίξει τις μετακινήσεις στην αγορά εργασίας βασιζόμενη στον «ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».
Στόχος είναι επίσης μέσω της στήριξης επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη βοήθεια του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», η προσέλκυση περισσότερων ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Εμφαση θα δοθεί «στη στήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (ΕΤΜΜ), το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα» και αυτή η κατεύθυνση αναμένεται να αποτυπωθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.
Όπως κάθε μετασχηματιστική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να εγείρει νέα νομικά ζητήματα και ζητήματα δεοντολογίας.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάσει, «μέχρι τα τέλη του 2018, δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, βασισμένες στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», λαμβάνοντας υπόψη και αρχές όπως «η προστασία των δεδομένων και η διαφάνεια».
Καίριας σημασίας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης «η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων – ειδικά κατασκευασμένα τσιπ για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης – η ανάπτυξη υπολογιστών υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, καθώς και εμβληματικών έργων για κβαντικές τεχνολογίες και για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου», πρωτοβουλίες στις οποίες η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει καταλήγοντας πόσο επηρεάζει ήδη τον πολίτη η τεχνητή νοημοσύνη.
«Δεν αποτελεί επιστημονική φαντασία• είναι ήδη μέρος της καθημερινής μας ζωής, από τη χρησιμοποίηση εικονικού προσωπικού βοηθού για την οργάνωση της ημέρας μας έως τις προτάσεις από τα τηλέφωνά μας για τραγούδια που ενδέχεται να μας αρέσουν». Στο ευρύτερο πεδίο, σημειώνει το κείμενο, «τα έξυπνα συστήματα μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η πρόβλεψη των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστεί μία από τις πλέον στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα».
Η Ευρώπη επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων αυτών και ήδη το ένα τέταρτο του συνόλου των βιομηχανικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ρομποτικής παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες.