Ηλεκτρονικός χάρτης εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού στο Μεσογειακό Χώρο από το πρόγραμμα MEDFEST.

Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, υλοποιούν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDFEST, το οποίο έχει σαν σκοπό την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στη Μεσογειακή λεκάνη και την ενσωμάτωση της γαστρονομικής κληρονομιάς στο σχεδιασμό της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης https://medfest.interreg-med.eu/. Το πρόγραμμα MEDFEST είναι μια εταιρική σύμπραξη φορέων από 8 Ευρωπαϊκά κράτη και θα συμβάλει στη:

-Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος

-Τη μείωση της εποχικότητας στον τουρισμό

-Ανάπτυξη του τουρισμού στην παράκτια ενδοχώρα

-Διαφύλαξη γαστρονομικής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές.

Στόχος του προγράμματος MEDFEST είναι να δημιουργηθούν εργαλεία και όργανα για το σχεδιασμό νέων βιώσιμων τουριστικών εμπειριών, οι οποίες θα προσφερθούν στους επισκέπτες. Δύο από αυτά τα εργαλεία, είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη γαστρονομικών εμπειριών και η δημιουργία καταλόγου καλών πρακτικών.

Ο ηλεκτρονικός χάρτης του MEDFEST βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.ub.edu/medfest/, και απεικονίζει στο χάρτη δραστηριότητες σχετιζόμενες με το γαστρονομικό τουρισμό σε επιλεγμένες περιοχές της Μεσογείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο χάρτη αποτυπώνονται δραστηριότητες από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών γευσιγνωσίας (π.χ. μαθήματα μαγειρικής σε τουρίστες, επισκέψιμα εργοστάσια κ.α.) είτε από συλλογικούς φορείς (π.χ. φεστιβάλ πολιτιστικών συλλόγων, ένωση οινοποιών).

Ο κατάλογος των Καλών Πρακτικών στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού περιλαμβάνει 18 γαστρονομικές εμπειρίες από 8 κράτη της Μεσογειακής Λεκάνης https://medfest.interreg-med.eu/the-catalogue-of-good-practices/. Ο κατάλογος αναδεικνύει πως λειτουργούν οι γαστρονομικές εμπειρίες και ποια «συστατικά» τις κάνουν επιτυχημένες και βιώσιμες. Πίσω από κάθε ιστορία μπορεί να βρει κανείς ζητήματα διοργάνωσης, τους εμπλεκόμενους φορείς, τη σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, στοιχεία καινοτομίας και στοιχεία βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα MEDFEST θα συμμετέχει στο 7ο Φόρουμ Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων με δικό του περίπτερο, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών γευσιγνωσίας με εκπρόσωπους συλλογικών φορέων του τουρισμού, με σκοπό να προωθηθούν οι υπηρεσίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ