Ηγουμενίτσα: ΝEWBRAIN «Οι Θαλάσσιοι Διάδρομοι (MoS) στην εφαρμογή της στρατηγικής Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου EUSAIR»

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου NEWBRAIN, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα στο Λιμάνι της Ανκόνα, στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο κ. Ανδρέα Νταή. Την επόμενη ημέρα ακολούθησε συνέδριο με θέμα:ΝEWBRAIN «Οι Θαλάσσιοι Διάδρομοι (MoS) στην εφαρμογή της στρατηγικής Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου EUSAIR», ο κ. Νταής συμμετείχε ως ομιλητής στην θεματική ενότητα: «Η πολιτική CEF στην Ανατολική Μεσόγειο: εστίαση στον Θαλάσσιο Διάδρομο και την σύνδεση με την ενδοχώρα».

Το έργο NEWBRAIN εντάσσεται στο πρόγραμμα Adriatic-Ionian (ADRION)Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και υλοποιείται από 9 οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τους βασικούς κόμβους logistics του συστήματος μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου 9 περιφερειών.

Οι εταίροι του έργου είναι: 1) ο Λιμένας της Ακνόνα (επικεφαλής εταίρος), 2) το Ιταλικό Ινστιτούτο Μεατφορών και Ίδρυμα Logitics, 3) ο Λιμένας του Μπάρι, 4) ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, 5) το KIP-Διασυνοριακό ClusterMεταφορών της Κροατίας,6) το Λιμάνι του Μπαρ (Μαυροβούνιο), 7) το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας InterportoPadovaSpa, 8) ο Λιμένας της Βενετίας και 9) το Επιμελητήριο Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων Πειραιά.

Στόχος του έργου η ενίσχυση των δυνατοτήτων για ολοκληρωμένες και αναβαθμισμένες μεταφορές, καθώς και η ενίσχυση της κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Το έργο NEWBRAIN εστιάζει ουσιαστικά στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των κύριων κομβικών σημείων του συστήματος Αδριατικής – Ιονίου, που ως βασικές πύλες συνδέουν την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις μεσογειακές χώρες, με απώτερο σκοπό την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση της εδαφικής περιοχής του προγράμματος ADRION INTERREG V-B στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και του δικτύου ΔΕΔ-Μ.