Ε.Π.Ε.Σ.Τ.: Θετικές οι ρυθμίσεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) αναγνωρίζει τις θετικές μέχρι τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως από χώρες και σημαίες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις προσπάθειές του για τη διεύρυνση και το άνοιγμα της αγοράς θαλάσσιου τουρισμού στα σκάφη σημαίας κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολικού μήκους άνω των 35 μέτρων, υπό τον απαράβατο όρο της ίσης μεταχείρισης με τα αντίστοιχα ελληνικά ή/και ευρωπαϊκά της Ε.Ε., αλλά της τήρησης της εν γένει νομιμότητας.
Παράλληλα δε, το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΤ δηλώνει παρόν στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στο θαλάσσιο τουρισμό, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ώστε η Μεσόγειος θάλασσα να αποτελέσει μία θάλασσα ειρήνης και ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με ενιαίους κανόνες, αλλά και θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.
Κατ΄ αυτή την έννοια βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στις προσπάθειες του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση.