ΕΥ: Η διασυνδεδεμένη τεχνολογία μετασχηματίζει τον κλάδο της ναυτιλίας, ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές

Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συμμαχιών στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, του Συμβουλευτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις ομιλίες τους στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηματίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας μέσω της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, μέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεμένα πράγματα, σύμφωνα με την Gartner – ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν μέσω μίας τεχνολογικής επανάστασης. «Ζούμε σε μία εποχή, όπου, ό,τι μέχρι σήμερα μας ήταν άγνωστο, πλέον είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Αυτό αλλάζει τα θεμέλια της εμπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την ομιλία του, και συμπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συμπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδομένα «ξεκλειδώνουν» τη συμπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδομένα, ουσιαστικά, μπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, με βάση την ιστορικά καταγεγραμμένη συμπεριφορά, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συμπεριφορών. Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδομένων θα συμβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο σε όλη την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται με βάση την προβλεπόμενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.

Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συμμετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως, μεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυμονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράμμισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν τους οργανισμούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συμβάλουν ώστε να οικοδομήσουν οι εταιρείες μία πιο ασφαλή στάση.