Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και οι εξελίξεις στην Ελλάδα αντικείμενο της 3ης Διημερίδα του ITS Hellas

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν προχθές , Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, οι εργασίες της 3ης Διημερίδας του «Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ΙΤS Hellas» με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα». Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό την αιγίδα του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.
Τις εργασίες της Διημερίδας εγκαινίασαν με ομιλίες τους οι: Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κος Αθανάσιος Βούρδας, Διευθύντρια Καινοτομίας και Ανάπτυξης της ERTICO-ITS Europe, Δρ. Johanna Tzanidaki, Πρόεδρος του φορέα HELLASTRON- «ΕΛΛHΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», κος Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος της ITS Hellas και Ερευνητής Β’ του EKETA-IMET, Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, και ο Αντιπρόεδρος της ITS Hellas, και Διοργανωτής της Διημερίδας Δρ. Άγγελος Αμδίτης, (Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ).
Συγκεκριμένα, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας, κος Αθανάσιος Βούρδας, έθεσε τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) ως προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής κινητικότητας έχει προχωρήσει σε σειρά δραστικών αλλαγών και ενεργειών όπως την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης δράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου μεταφορών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος μεταφορών και των αντίστοιχων υποδομών και την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης σε βάθος εικοσαετίας. Απαραίτητη φυσικά είναι η προετοιμασία των κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα γίνουν με βάση το σεβασμό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, καθώς και τη συνδεσιμότητα των συστημάτων.
Στη συνέχεια, η Δρ. Johanna Tzanidaki παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις δράσεις της ERTICO για μια ασφαλέστερη, εξυπνότερη και καθαρότερη κινητικότητα. Συγκεκριμένα αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στα σχετικά ευρωπαϊκά έργα, στα οποία η ERTICO κατέχει ηγετική θέση, παρουσίασε τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους, π.χ. η αξιοποίηση των καινοτόμων ΕΣΜ, η προώθηση της εμπλοκής και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών αλλά και των διαμορφωτών πολιτικής, η δικτύωση και η δημιουργία διεθνών συνεργασιών κ.ά. Τέλος, παρουσίασε τα μελλοντικά βήματα προς μια συνεργατική, διασυνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, ενώ επεσήμανε την αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα των δικτύων 5G προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των μαζικών μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.
Ακολούθησε με την ομιλία του ο κος Βασίλης Χαλκιάς, ο οποίος εκπροσωπώντας το Δίκτυο Ελληνικών Υποδομών και Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια “Hellastron”, παρουσίασε σύντομα στατιστικά στοιχεία των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και γνωστοποίησε τους στόχους του φορέα σχετικά με την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής διοδίων, την καθιέρωση κοινών τεχνικών προδιαγραφών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία δρόμων με διόδια κ.α.
Με τη σειρά του, ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, αφού πρώτα ευχαρίστησε το κοινό για το έμπρακτο ενδιαφέρον του στη διοργάνωση, καθώς και για τη συνακόλουθη συμβολή του στην επιτυχία αυτής, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική λύση και ότι η χρήση τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Χρόνο με το χρόνο, τα ευφυή συστήματα μεταφορών αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι ελληνικές εταιρείες και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν διαθέτουν σήμερα όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις ανάλογες συνεργασίες που καθιστούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ανταγωνιστικές. Αυτές οι ελληνικές εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της ITS Hellas, Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, ευχαρίστησε με τη σειρά του τους συμμετέχοντες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ITS Hellas αλλά και τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη και την ομάδα του από το ΕΠΙΣΕΥ που έχουν αναλάβει βασικό ρόλο στη διοργάνωση της Διημερίδας. Στη συνέχεια, ανέφερε τις προκλήσεις που κατά την άποψή του αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών στην Ελλάδα και έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την έλλειψη ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και κινητικότητας, τη λειτουργία του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, την αποδοτική λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών και την ποιότητα των υποδομών μεταφορών αλλά και την προσαρμογή τόσο του συστήματος μεταφορών όσο και των αντίστοιχων υποδομών, στην επερχόμενη ψηφιοποίηση. Απάντηση στις ως άνω προσκλήσεις, σύμφωνα με τον Δρ. Μητσάκη, αποτελεί η ευρεία υιοθέτηση των ΕΣΜ και οι εμπλεκόμενοι στον τομέα αυτό έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την κατάλληλη πληροφόρηση τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και να εξασφαλίσουν την απαραίτητη επένδυση.
Στη συνέχεια, οι 190 και πλέον συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, μέσα από τις επιμέρους ομιλίες των περισσότερων από 34 καταξιωμένων στο χώρο των μεταφορών Ελλήνων και ξένων ομιλητών, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά με την υψηλή εξειδίκευσή τους στην καθολική παρουσίαση των επιμέρους πεδίων εφαρμογής και ανάπτυξης των ΕΣΜ στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις γενικότερες εξελίξεις στον τομέα, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και πολιτικών, καθώς και για πλήθος επιτυχημένων παραδειγμάτων εφαρμογής ΕΣΜ και καινοτομίας στο ελληνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες της Διημερίδας που συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο των ακόλουθων έξι συνεδριών είναι οι παρακάτω:
• Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα των ΕΣΜ,
• Ελληνική αριστεία και Εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης υποδομών.
• Ελληνική Αριστεία και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα,
• Ελληνική Αριστεία και Εφαρμογές Συνεργατικών και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Κινητικότητας,
• Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ),
• Ελληνική Αριστεία και Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Επιπλέον και στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στις τελευταίες δύο θεματικές, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν πως στο χώρο των ΕΣΜ πραγματοποιείται μια «επανάσταση» αντίστοιχη της βιομηχανικής. Τόνισαν την αναγκαιότητα της διασύνδεσης των ακαδημαϊκών – ερευνητικών φορέων με τον επιχειρηματικό κόσμο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας από την πραγματική οικονομία. Επιπλέον, συζήτησαν θέματα όπως η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την ευρεία υιοθέτηση των ΕΣΜ, η ανάγκη δημιουργίας θεματικών clusters, τα οποία θα παρεμβαίνουν στην αξιακή λειτουργία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ανάγκη ψηφιοποίησής της και αναγνώρισής της ως αυτόνομου κλάδου, ενώ υπερτόνισαν την αναγκαιότητα για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Ειδικά για τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, προτάθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών, ώστε να επιτευχθεί ομαδοποίηση των μεταφορών και των εμπορευμάτων, μείωση του κόστους και των αποστάσεων και αντικατάσταση των πιλοτικών εφαρμογών με πραγματικές. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, παρουσιάστηκαν και οι προτεινόμενοι από την ITS Hellas ελάχιστοι κανόνες για τη διαχείριση – δρομολόγηση και εποπτεία στόλου οχημάτων.
Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ και η εταιρεία AnyTime Online της INTERAMERICAN.
Στο ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε παράλληλη έκθεση για την παρουσίαση ελληνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών λύσεων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων και η Ερευνητική Ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διημερίδα αλλά και το ρόλο του ΙΤS Hellas γενικότερα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη (a.amditis@iccs.gr), Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών-ITS Hellas και Διευθυντή Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/EMΠ.