Εσπερίδα για τα προσωπικά δεδομένα από τον ΣΥΝΔΔΕ&L

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος διοργανώνει την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 16.30 – 20.30, στο Ξενοδοχείο ATHENS AVENUE, αποκλειστικά και μόνο για τις εταιρείες του κλάδου εσπερίδα με θέμα : «Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων –GDPR- για τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις & τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics»
Ο σκοπός της εσπερίδας είναι να αναδείξει και να απαντήσει στους προβληματισμούς των εταιριών-μελών μας για τον τρόπο εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού στον δικό μας επαγγελματικό κλάδο. Η ομάδα επαγγελματιών της SPACE HELLAS που έχει αναλάβει την παρουσίαση του θέματος, έχει ήδη ενημερωθεί αναλυτικά για το εύρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κλάδου, με σκοπό οι εισηγήσεις να προσαρμοστούν στο επαγγελματικό πεδίο δράσης των εταιρειών, με απώτερο στόχο να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς, τα οποία θα τεθούν και θα αφορούν αποκλειστικά στην δράση των διαμεταφορικών & third party logistics επιχειρήσεων, στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του νέου κανονισμού από 25/05/2018. Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία της εσπερίδας θα εστιασθεί στα παρακάτω σημεία:
α) Ορισμός σχέσης των εταιριών μας με τους καθημερινούς συνεργάτες τους στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού
β) Πότε και πώς θεωρείτε νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
γ) Διαδικασία επικαιροποίησης απόκτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφάλιση συναίνεσης
δ) Πως διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών /τεχνικό υπόβαθρο /data privacy
ε) Ανάγκη ή όχι για πρόσληψη υπεύθυνου ασφαλείας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα /DPO
Δυνατότητα και για outsourcing συνεργασία
ζ) Συμβουλευτική επί της χρήσης λογισμικού (π.χ. Customs πεδία προσωπικών δεδομένων)