Ενημερώθηκε η Βουλή για θέματα λιμενικής πολιτικής

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Λαμπρίδη, και το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Γεώργιο Δέδε αναφορικά με τις υποδομές στους λιμένες της χώρας και τους προβλεπόμενους τακτικούς ελέγχους, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Πρόεδρου της Επιτροπής, κ. Δημήτριου Γάκη. Οι Γενικοί Γραμματείς ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους Βουλευτές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και απάντησαν στις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις που έγιναν.

Με την ευκαιρία, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων πραγματοποίησε μια συνολική επισκόπηση των πρωτοβουλιών και ενεργειών του Υπουργείου για τους λιμένες και παρουσίασε τους βασικούς στόχους και τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της πολιτικής για το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση για τη αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης, για τη διευκόλυνση των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων στην διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την επιλογή της αξιοποίησης των λιμανιών που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Επίσης ο κ. Λαμπρίδης αναφέρθηκε στα θετικά οικονομικά και εμπορικά αποτελέσματα των νέων διοικήσεων αυτών των Οργανισμών και στις θεσμικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υποβοήθηση των Λιμενικών και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων καθώς και για την συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η Γενική Γραμματεία Λιμένων σε αυτούς τους φορείς διαχείρισης.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών αντίστοιχα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών σε λιμένες διεθνούς σημασίας, όπως οι λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Μυκόνου, αλλά και στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επεσήμανε επίσης, τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία σε συνεργασία με την Ένωση των Δήμων της χώρας μας, θα αποτελεί ένα κοινό τεχνικό επιτελείο που θα υποβοηθά του μικρούς νησιωτικούς Δήμους στην μελέτη, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων λιμενικών υποδομών, προσφέροντας τους την κατάλληλη τεχνογνωσία, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα επαρκές δίκτυο παρεμβάσεων στις λιμενικές υποδομές όλης της νησιωτικής χώρας. Τέλος αναφέρθηκε στην δημοπράτηση μελέτης που θα αφορά τις προδιαγραφές εκτέλεσης λιμενικών έργων και την θεσμοθέτηση κοινού προτύπου με ενσωμάτωση όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών, προκειμένου οι φορείς διοίκησης λιμένων να υλοποιούν με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με κοινά επιστημονικά πρότυπα την μελέτη, την δημοπράτηση, αλλά και τον υπολογισμό του προϋπολογισμού των λιμενικών τους έργων. Συγχρόνως προτάθηκε η θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων για την έγκαιρη προετοιμασία και την πρόληψη των λιμανιών και των λιμενικών υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Η ενημέρωση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους παρευρισκόμενους Βουλευτές.