Ενδιαφέρον ΔΕΗ για εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας

Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας εξέφρασε ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της επιχείρησης, τονίζοντας ότι η λύση αυτή υπερτερεί έναντι της χρήσης φυσικού αερίου στα πλοία.

«Η ηλεκτροδότηση της ναυτιλίας αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση, η οποία θα μειώσει δραστικά την επί τόπου εκπομπή ρύπων. Ολοένα και περισσότερα σκάφη κινούνται, μερικώς ή πλήρως, με ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της μείωσης του κόστους των στηλών ιόντων λιθίου που προωθείται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή είναι αμφίβολο εάν οι εφαρμογές του Φυσικού Αερίου στη ναυτιλία μπορεί να έχουν την ίδια περιβαλλοντική και οικονομική αποτελεσματικότητα», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Σταθάκης, μιλώντας σε πρώτο για μηδενικές εκπομπές ρύπων στις θαλάσσιες μεταφορές που διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Elemed.

«Πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, πρόσθεσε, ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας θα επιφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στα Λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές και δίκτυα, και θα ενισχύσει τις καθαρές μεταφορές, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τις λύσεις ανταπόκρισης στη ζήτηση».

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη τα πεδία στα οποία ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί η ΔΕΗ είναι:

– Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.

– Η συμμετοχή στη λύση του προβλήματος, η ανάπτυξη και η εφαρμογή, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κοινών δραστηριοτήτων ηλεκτροδότησης-μεταφορών, βάσει του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

– Η προώθηση, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς και άλλες εταιρείες, καινοτόμων και πιλοτικών εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας, χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ