ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του βάρους των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά το γ’ τρίμηνο

Μείωση του βάρους των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα το γ’ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2016 καταγράφει η τελευταία έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2017 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 88.736,70 χιλιάδες τόνους έναντι 95.242,23 χιλ. τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας μείωση 6,8%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.884.337,65 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.804.945,71 χιλ.