Ειδικοί όροι δόμησης για σιδηροδρομικά εμπορευματικά κέντρα και σιδηροδρομικές κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικοί όροι δόμησης για σιδηροδρομικά εμπορευματικά κέντρα και κτηριακές εγκαταστάσεις προβλέπει το άρθρο 79 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Στον εν λόγω άρθρο θεσπίζονται συντομότατες προθεσμίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος.
Επίσης, επιταχύνεται και αποσαφηνίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και ανάπτυξης των εμπορευματικών κέντρων της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Για παράδειγμα, προβλέπονται ειδικοί όροι δόμησης, αλλά και παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδιαστικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μηχανήματος ή η υψηλή αποθήκευση.
Πηγή: metaforespress.gr