ΕΒΕΠ: Δέσμη ενεργειών και προτάσεων για ανάπτυξη των Logistics

Στο πλαίσιο του 16ου ειδικού Συνεδρίου για τις «Εφαρμογές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές», που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Φεβρουαρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., και συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα, παρουσιάζοντας τις θέσεις, ενέργειες και προτάσεις του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Διαβλέποντας τις εξελίξεις και τις τεράστιες αλλαγές, αλλά και τις ευκαιρίες που έρχονται στον κλάδο των Logistics, το Ε.Β.Ε.Π. προωθεί τις εξής δράσεις:
– Έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL)
1.Eνίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Logistics, και ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τις εθνικές πύλες εισόδου-εξόδου, αναδεικνύοντας την δυναμική του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας, αλλά και της χώρας σε καίριο διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. Ευρώπης, 2.Υποστήριξη ερευνών και μελετών, με στόχο τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, απαραίτητων συνεργειών ή συνενώσεων (clusters) της ελληνικής αγοράς Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3.Οικοδόμηση στενότερων συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, φορείς (διεθνείς οργανισμοί, εκπρόσωποι δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα), 4.Ένταξη του στόλου των μεταφορών, των επιχειρήσεων αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από οριζόντια προγράμματα, αλλά και εξειδικευμένα, κάθετα σχέδια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της αγοράς των Logistics, 5.Αναβάθμιση των επιχειρήσεων Logistics και των εργαζόμενων σε αυτές με την υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, 6.Υλοποίηση δράσεων στήριξης και καλλιέργειας της γνώσης, αλλά και της καινοτόμου έρευνας γύρω από τα Logistics, μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Τμημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου, 7. Σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα με αμφίδρομα οφέλη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Eφοδιαστικής Αλυσίδας, 8.Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και εξωστρέφειας, με στόχο την ανάδειξη και την προβολή της σπουδαιότητας της εθνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 9.Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Ελληνικής Σύγχρονης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, όπως τα e-Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και η E.K.E.
– Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία του ναυτιλιακού Cluster”Μaritime Hellas”
To ελληνικό ναυτιλιακό Cluster, “Μaritime Hellas”, που ξεκίνησε στις αρχές του 2017, ως μία πρωτοβουλία της Ε.Ε.Ε., του Ν.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., αποτελεί μία καινοτομία του κόσμου της ελληνικής Ναυτιλίας και περιλαμβάνει επτά κύριες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η Εφοδιαστική Αλυσίδα : 1. Εταιρείες διαχείρισης και ναύλωσης πλοίων, 2. Ναυτική τεχνολογία, έρευνα και εκπαίδευση, 3. Κατασκευές, επισκευές και εξοπλισμός πλοίων, 4. Θαλάσσιος Τουρισμός, 5. Θαλάσσια παράδοση και θαλάσσια σπορ, 6. Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προς Ναυτιλία, 7. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εφοδιαστική και περισσότερες από 100 υποκατηγορίες.
– Έχει προτείνει τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Επιτροπή παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη των Logistics
– Έχει αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της ASCAME
Το Ε.Β.Ε.Π. ανέλαβε πρόσφατα την Προεδρία της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, Retail & Franchise) της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME). Συμμετέχει, επίσης, με μόνιμη εκπροσώπηση, στις επιτροπές των Logistics, του τουρισμού και, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας, της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Μεταξύ των βημάτων, που συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες ότι, πρέπει να γίνουν είναι: 1.Oλοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics., 2.Aδειοδότηση των εταιρειών Logistics. To τοπίο είναι ακόμα θολό, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να είναι αιχμάλωτες σε έναν κυκεώνα διαδικασιών, 3.Περαιτέρω ανάπτυξη και ευελιξία των λιμανιών της χώρας, κυρίως των περιφερειακών, 4.Βελτιστοποίηση οδικού δικτύου και της σήμανσής του, 5.Ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού δικτύου, 6.Βελτιστοποίηση της διασύνδεσης της νησιωτικής χώρας, 7.Κίνητρα για επενδύσεις στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και σε νέους φορείς, 8.Έμφαση στην εκπαίδευση νέων στελεχών, 9.Υποστήριξη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονη εξυγίανση των υφιστάμενων περιοχών Άτυπων Συγκεντρώσεων,10.Εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης, 11.Αξιοποίηση των αγροτοδιατροφικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, σε σχέση με την εγχώρια τουριστική κατανάλωση και την κρουαζιέρα, 12. Ανάπτυξη των intermodal και multimodal μεταφορών.
Σε δηλώσεις του για το ζήτημα, ο κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «Οι πολυδάπανες επενδύσεις των τελευταίων ετών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας επιβεβαιώνουν τη σημασία του ρόλου του Πειραιά, ως διαμετακομιστικού κέντρου και σημαντική πύλη εισόδου της Ε.Ε., η οποία πύλη φιλοδοξεί, μέσω δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών και θέσπισης απλουστευμένων διαδικασιών, να διευκολύνει την ανάπτυξη των εμπορευματικών ροών προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Με την κατάλληλη στήριξη, ο κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορεί να γίνει βασικός μοχλός για την ανάκαμψη της χώρας και να συνεισφέρει τριπλάσια έσοδα στο Α.Ε.Π., απ’ ότι προσφέρει σήμερα ο Τουρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. εκπονούν Μελέτη Χαρτογράφησης (ΓΕΩΒΑΣΗ) των επιχειρήσεων Logistics , με στόχο τη δημιουργία του οικονομικού χάρτη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ».