Δρομολογείται η αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι του Ευδήλου

Με αφορμή τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για τις ζημιές στο λιμάνι του Ευδήλου, στην Ικαρία, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενημερώνει ότι:
Μετά τη λήψη αναφοράς από την οικεία Λιμενική Αρχή στις 18-01-2018 για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο νέο προσήνεμο μώλο του λιμένα Ευδήλου, σε μήκος περίπου 80 μέτρων, από τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 19/01/2018 έγγραφο προς το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας ζητώντας να προβεί σε αναλυτική καταγραφή των ζημιών και να δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Το ανωτέρω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, για παροχή συνδρομής στο έργο του Φορέα Διαχείρισης.
Στις 25-01-2018 η Υπηρεσία μας απεύθυνε έγγραφο στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, προκειμένου να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας τον Φορέα Υλοποίησης, τον Φορέα Χρηματοδότησης και τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν τόσο κατά τη διαδικασία παραλαβής όσο και κατά τη λειτουργία του νέου προσήνεμου μώλου λιμένα Ευδήλου, έργου που παραδόθηκε προς χρήση στις 09-06-2016.
Το Λιμενικό Ταμείου Ικαρίας απέστειλε την 01-02-2018 σχετικό έγγραφο στην εταιρεία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, φορέα υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η οποία στην από 12-02-2018 απαντητική επιστολή της επεσήμανε τα εξής: «Το έργο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου) περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-10-2015, παραδόθηκε στις 09-06-2016 για χρήση στον Κύριο του έργου (Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας), εγκρίθηκαν αρμοδίως τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
«Με το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ως άνω Απόφαση ολοκλήρωσης, η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” δεν είναι πλέον δικαιούχος της πράξης και ως εκ τούτου δεν έχει καμμία αρμοδιότητα περαιτέρω ενεργειών».
Στις 21-02-2018 η Υπηρεσία μας ζήτησε εκ νέου εμπεριστατωμένη ενημέρωση από το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας επί των ενεργειών αποκατάστασης της προκληθείσας ζημιάς και τελικά στις 09-03-2018 απέστειλε κάθε στοιχείο που είχε στη διάθεσή της προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στο Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, καθότι εκτίμησε ότι εγείρονται αμφιβολίες για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης λιμενικών έργων. Έτσι ζήτησε αρμοδίως τη διερεύνηση κακοτεχνιών – παραλείψεων και τυχόν απόδοση ευθυνών.
Παράλληλα προγραμματίζεται, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας, σύσκεψη για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζημιών που προκλήθηκαν, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Φορέων (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Λ.Τ. Ικαρίας).