Δρομολογήθηκε το «Antoine De Saint Exupery»

Στις 6 Φεβρουαρίου δρομολογήθηκε από το CMA CGM Group το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Antoine De Saint Exupery. Πρόκειται για πλοίο με μεταφορική ικανότητα 20.600 TEU με 400 μέτρα μήκος και 59 πλάτος στο οποίο το Γαλλικών συμφερόντων γρούπ έδωσε το όνομα του γνωστού ποιητή-συγκραφέα «συμβόλου» για την Γαλλία. Το πλοίο είναι ενταγμένο στο FAL 1 σέρβις που ενώνει την Ασία με την Βόρεια-Ευρώπη.