Διαβούλευση για το “μεταφορικό ισοδύναμο”

Άλλη μία διαβούλευση, στους τόσους διαλόγους μεταξύ φορέων και αρμοδίων υπουργείων που έχουν καταγραφεί από τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα για το μεταφορικό ισοδύναμο εξαγγέλθηκε για… αύριο. Πεδίο εφαρμογής οι ακτοπλοϊκές μεταφορές της νησιωτικής χώρας και προσδιορισμένος χρόνος εφαρμογής φέτος το καλοκαίρι. Το εν λόγω ισοδύναμο πάντως το μελέτησε με ποικίλες ονομασίες στο παρελθόν τόσο το τότε αυτόνομο υπουργείο Αιγαίου όσο και αργότερα όταν αυτό ενσωματώθηκε στο Ναυτιλίας… και ουδέποτε εφαρμόστηκε. Παρά και το γεγονός ότι είχε παρουσιαστεί και σε συνεδριάσεις των κοινοτικών οργάνων στο πλαίσιο της διασφάλισης της “εδαφικής συνοχής” της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ευρώπη.