Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για το ανταποδοτικό όφελος του ΟΛΠ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους της χώρας και στη Δημόσια Αρχή Λιμένα ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.»
Στην απόφαση σημειώνεται ότι: «Καθορίζουμε για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, το ύψος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου στη Δημόσια Αρχή Λιμένα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ.3 του ν. 4404/2016, σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5 %) επί των συνολικών εισπράξεων εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους».
Επιπλέον: «Το ανωτέρω ποσοστό, έχει ως βάση αναφοράς το προηγούμενο οικονομικό έτος και εγγράφεται ως πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον ειδικό φορέα 41-120 «Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων-Λοιπές Υπηρεσίες ΥΝΑ» και ΚΑΕ 3299 «Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα». Τα ποσά που θα αποδοθούν στη Δημόσια Αρχή Λιμένα θα αντιμετωπιστούν από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εγγραφής πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.»
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης είχε αποστείλει επιστολή στον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Αλέκο Φλαμπουράρη και ανάμεσα στα οποία ήταν και η μη έκδοση μέχρι σήμερα Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το ανταποδοτικό όφελος του ΟΛΠ προς τον Δήμο αν και για το συγκεκριμένο θέμα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής λίγες μέρες πριν ενώπιον όλων όσων συμμετείχαν σΕ συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το master plan του ΟΛΠ είχε προαναγγείλει ότι είναι θέμα ωρών ουσιαστικά η υπογραφή της ΚΥΑ.

Πηγή: tovima.gr